logo-loader
Achiziții

Servicii de imprimare și design (materiale de vizibilitate)

Vizite: 265
Data publicării: 22.12.2021
Termen limită de aplicare: 14.02.2022

Pentru a afla mai multe detalii despre serviciul solicitat și tipurile de imprimare click aici.

Aplicanți eligibili:  

 • În cadrul concursului pot participa  companii care prestează servicii de imprimare și design și dețin licență și certificare relevantă. 

Companiile vor oferi servicii de design și imprimare a logotipului și/sau patternului SFPL, precum și a diferitor poze pe agende, carnete, pixuri, creioane, căni, maiouri, hanorace, pungi din pânză, hârtie, etc. 

Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de servicii menționate. Candidații pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile. 

Sarcini și responsabilități: 

 • Realizarea în timp util și calitativ a tipăririlor și designului; 
 • Abilități de lucru și existența echipamentului necesar pentru diverse tipuri de imprimare;  
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate. 

Oferta Dvs. trebuie să includă: 

 • Tipurile de servicii prestate; 
 • Portofoliul (prezentarea mostrelor, referințe la portofoliul de clienți); 
 • Oferta financiară (onorariul) pentru serviciile propuse în lei moldovenești (MDL)
 • Copia licenței/Certificatului de înregistrare a companiei ; 

*Notă: Unele proiecte din sursele cărora vor fi remunerate serviciile de traducere sunt scutite de TVA. La necesitate, prestatorii de servicii vor primi o scrisoare de confirmare în acest sens de la angajator.  

Criteriile de evaluare: 

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate 
 • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus; 
 • Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu); 
 • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț. 

Procedura de aplicare:  

Persoanele juridice interesate vor transmite dosarul în format electronic, la adresa de e-mail procurements@solidarityfund.md, cu mențiunea „Servicii de imprimare și design”.  

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2022, ora 18.00 (termen extins).

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

Rezultatul desfășurării procesului de achiziție se va comunica individual tuturor ofertanților participanți la acest proces, pe adresa electronică indicată în ofertă.