logo-loader
Achiziții

Servicii instruire în limba engleză

Vizite: 316
Data publicării: 16.03.2022
Termen limită de aplicare: 11.04.2022

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:

  1. Organizarea cursului de instruire în limba engleză, structurat pe 3 grupe: Elementary, Intermediate și Upper Intermediate;
  2. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului;
  3. Evaluarea cursului de instruire și întocmirea raportului privind activitatea de instruire;
  4. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice).

Condiții de participare la procesul de achiziție: 

  1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire;
  2. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;
  3. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline.

Aplicanți eligibili/calificări necesare: 

  1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate;
  2. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice);
  3. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba engleză și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.

Pentru mai multe detalii despre termenii de referință click aici. Termenul limită de depunere a dosarelor: 11/04/2022, ora locală 09:00.