logo-loader
Achiziții

Servicii traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză

Vizite: 74
Data publicării: 7.02.2024
Termen limită de aplicare: 23.02.2024

Solidarity Fund PL în Moldova este Sucursala din Chișinău a Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Varșovia, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate.  

În 2023, Solidarity Fund PL a finalizat cu succes procesul de obținere a certificării UE „Pillar Assessment”, alăturându-se grupului de entități cu capacități mai mari de accesare a fondurilor europene.

Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.

Denumirea serviciilor

Servicii traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză. 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului

Servicii traducere scrisă și/sau interpretare (consecutivă și/sau simultană). Prestatorii vor fi implicați în traducerea rapoartelor și studiilor tematice, notelor de concept, politicilor, regulamentelor, materialelor pentru instruiri (inclusiv prezentări PPT), precum și în traduceri consecutive/simultane la evenimentele organizate de Solidarity Fund PL în Moldova și/sau partenerilor acesteia, etc.

Competențe și calificări necesare fața de ofertant

În cadrul concursului pot aplica persoane juridice (companii) și/sau persoane fizice care corespund următoarelor cerințe:

  • licență și/sau autorizație relevantă;
  • studii superioare complete în domeniul limbilor străine;
  • experiență de lucru în prestarea serviciilor de traducere, de cel puțin 4 ani;  
  • cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT, etc.);
  • responsabilitate, punctualitate și respectarea termenilor limită. 

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Anexe

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23/02/2024.

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate, dacă asta prevede procedura.