logo-loader
Achiziții

Selectarea prestatorului în vederea elaborării serviciilor video și/sau foto

Vizite: 236
Data publicării: 18.08.2023
Termen de executare: noi. - dec. 2023
Termen limită de aplicare: 31.10.2023

Detalii servicii:

Servicii video care să includă, la necesitate, dar să nu se limiteze la: servicii de pre-producție (elaborare scenariu, storyboard); servicii producție (care ar putea include, dar să nu  se limiteze la editare grafică, animare grafică/ ilustrații, filmare interviuri, filmare cu drona, filmare în studio, reportaj); servicii post-producție (ex. montare, muzică de background, burtiere/cartoane, aplicare subtitrări, disclaimer și packshot); servicii de voiceover, servicii de traducere (engleză și rusă) și transport la necesitate, etc.  

Servicii foto care să includă, la necesitate, dar să nu se limiteze la: efectuarea fotografiilor de rezoluție înaltă ale oamenilor, familiilor, grupurilor și evenimentelor legate de implementarea activităților, programelor și proiectelor SFPL în MD (care să redea emoție, acțiune și să descrie istoria/ evenimentul); efectuarea fotografiilor ale angajaților în cadrul ședințelor lucrative, training-urilor și/sau  workshop-urilor. 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului: Livrarea serviciilor video și /sau foto conform condițiilor stipulate în contractul de prestări servicii. 

Cerințe față de servicii: Corespunderea serviciilor cu specificațiile tehnice enumerate în ToR.  

Competențe și calificări necesare fața de ofertant: În cadrul concursului pot participa companii și persoane fizice care dețin licență și/sau autorizație relevantă și au experiență în domeniu. 

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesândTermenii de referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor:  04 septembrie, 2023, ora 18:00.  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md.   

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.    

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate, dacă asta prevede procedura.