logo-loader
Achiziții

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional

Vizite: 224
Data publicării: 13.10.2021

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională și orașelor poli de creștere (6) în implementarea acțiunilor planificate.

O activitate separată a Programului național este orientată spre crearea și consolidarea capacităților Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP) în cadrul celor șase orașe poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat.

Atribuțiile Unităților de Implementare a Proiectelor sunt, în principal:

  • implicarea și oferirea suportului necesar în elaborarea/actualizarea documentației strategice și urbanistice;
  • elaborarea Programului operațional de implementare a proiectelor la nivelul municipalității;
  • înaintarea propunerilor de proiecte în baza documentației de planificare și urbanism;
  • asigurarea managementului și monitorizarea operațională a implementării proiectelor;
  • implementarea proiectelor de dezvoltare urbană;
  • elaborarea și prezentarea spre examinare autorităților locale, dar și agențiilor de dezvoltare regională rapoarte de progres privind implementarea proiectelor;
  • cooperarea cu partenerii de dezvoltare și contribuirea la atragerea de mijloace financiare pentru implementarea Programului național la nivel municipal.

Mai multe detalii despre rolul specialistului junior, precum și despre calificările necesare și procedura de aplicare și evaluare, aflați în Termenii de referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant pentru elaborarea unui Manual Operațional (document cadru).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27octombrie 2021, ora locală 10:00. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefanița, Coordonatoare de Program, Unitatea de Dezvoltare Urbană, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md   

Procedura de selecție și evaluare:

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în două etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție, oferta financiară). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității Dezvoltare Urbană.

Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare.

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele:

• Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate la punctul 5 (cel mai mare scor posibil – 50);

• Abordare metodologică aplicabilă (cel mai mare scor posibil – 20);

• Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil – 30).

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă:

P = Pmin / Pof x 30 de puncte, unde:

Pmin – cel mai mic preț propus

Pof – preț prezentat în oferta examinată

P – numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet.

Fiecare membru al echipei de evaluare va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, se va calcula scorul mediu obținut de fiecare candidat. Primii 3 candidați, cu cel mai mare scor, vor fi invitați la un interviu final.

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

** În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldovava transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.