logo-loader
Achiziții

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Coordonator/ Coordonatoare a Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova

Vizite: 731
Data publicării: 7.05.2021

Câteva dintre atribuții și responsabilități:

· Organizează și dirijează activitatea curentă a RNRU în conformitate cu Regulamentul RNRU, deciziile Adunării Generale a RNRU și ale Consiliului de Administrare;

· Asigură lucrările de secretariat în cadrul RNRU (organizare ședințe, comunicare internă, etc.);

· Coordonează procesul de înregistrare a Asociației Obștești care va asigura secretariatul RNRU;

· Coordonează implementarea Planului de Activitate a RNRU, inclusiv a Planului de Monitorizare și Evaluare a realizării obiectivelor, a matricei rezultatelor logice;

· Asigură respectarea și corectitudinea procedurilor interne stabilite;

· Asigură reprezentarea si apărarea intereselor și imaginii RNRU în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare, în forurile publice, conferințe și relațiile cu mass media ș.a.

Profil și calificări necesare:

· Studii universitare în domeniul economic, administrativ/management, științe politice/economie sau alte domenii relevante. Studiile post universitare în domenii relevante prezintă un avantaj.

· Experiență în muncă cel puțin de 2 ani și cunoștințe practice ale lucrului în cadrul administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale;

· Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul managementului organizațional, al programelor/ proiectelor în domeniul dezvoltării locale, urbane, economice ș.a. domenii relevante;

· Experiența în domeniul revitalizării urbane constituie un avantaj.

Mai multe despre calificările necesare și altele, aflați în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare în format electronic, la adresa de e-mail:  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Coordonator/Coordonatoare RNRU, și acesta va include:

· Curriculum vitae (în limba română);

· Scrisoare de intenție care va include motivele pentru care candidatul consideră că este potrivit pentru acest post și viziunea proprie privind activitatea în poziția respectivă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2021, ora locală 23:59. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefăniță, Coordonatoare Program, membră a Consiliului de Administrare RNRU, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md    

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.