logo-loader
Achiziții

Termen extins | Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru selectarea companiei de audit

Vizite: 105
Data publicării: 24.11.2023

Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru selectarea companiei de audit – persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, cu experiență dovedită în auditarea ONG-urilor și acreditată de Uniunea Europeană  în vederea efectuării auditului situațiilor financiare ale Organizației.

Obiectivul auditului este de a audita și prezenta opinia de audit în conformitate cu Standardele în vigoare aplicate asupra situației contabilității, veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației financiare reale pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.

Pentru a afla mai multe detalii, accesați Termenii de Referință.

Cerințe față de servicii:

 • Auditul desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de audit;
 • Echipa de audit implicată va deține certificat de calificare;
 • Raportul de audit va fi prezentat în limbile română și engleză și va reflecta clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia și scopul auditului;
 • Scrisoarea de Management va conține: sumarul deficiențelor identificate și evaluarea riscurilor; recomandări rânduite în ordinea prioritară, pentru a înlătura deficiențele identificate; secțiunea răspunsul/comentariile SFPL in MD la punctele slabe identificate; concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile SFPL in MD ca rezultat al auditurilor precedente; propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor interne ale Solidarity Fund PL în Moldova;
 • Auditul trebuie efectuat în termenii indicați în ToR.

Aplicanți eligibili: 

În cadrul concursului pot aplica persoane juridice (companii) care dețin:

 • Licență și/sau autorizație relevantă, inclusiv Certificatul de calificare internațională ACCA;
 • Experiență de lucru în domeniul prestării serviciilor de audit, de cel puțin 5 ani în Republica Moldova;  
 • Experiență de lucru în/cu organizații non-guvernamentale de cel puțin 3 ani; 
 • Cunoștințe lingvistice avansate în română și engleză (scris și vorbit);
 • Responsabilitate, punctualitate și respectarea termenilor limită. 

Aplicanți neeligibili: 

Nu sunt eligibile persoanele juridice care:

 • nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu Solidarity Fund în Moldova.

Dosarul va conține următoarele documente:

 1. Datele de contact a companiei de audit;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia (Scrisoare de intenție);
 3. Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 4. Copia licenței pentru activitatea de audit;
 5. CV-ul(urile) auditorului/lor care va/vor efectua misiunea în sine, cu anexarea Certificatelor care confirmă calificarea acestuia/acestora, și lista organizațiilor auditate;
 6. Minim  3 scrisori de referință din partea companiilor auditate;
 7. Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv cu TVA 20% și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.
 8. declarația de conformitate;

Durata contractului: Aprilie-Mai 2024

Termenul limită de depunere a dosarelor: 02/01/2024, 23:59

Dosarul trebuie transmis pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlul „Oferta Auditul Situațiilor Financiare Anuale al Organizației”.

Pentru a afla mai multe detalii, accesați Termenii de Referință.