logo-loader
Achiziții

Suntem în căutarea experților în dezvoltare locală pentru acordarea suportului GAL-urilor în elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

Vizite: 762
Data publicării: 1.02.2021

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) din Republica Moldova, continuă să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală și implementarea abordării LEADER pentru dezvoltarea zonelor rurale din Moldova, în cadrul parteneriatului strategic cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și a Mediului. LEADER este un instrument de dezvoltare rurală teritorială. Principalul element al funcționării abordării LEADER este parteneriatul intersectorial teritorial în componența căruia sunt reprezentanți a trei sectoare din localitățile învecinate: public, antreprenorial, și civic, care activează pe un teritoriu delimitat, gestionând și administrând procesele de dezvoltare locală pe baza Strategiilor de Dezvoltare Locală a microregiunii (inclusiv finanțarea intervențiilor de dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune Locală.

Astfel, în conformitate cu necesitățile procesului de implementare a abordării LEADER din RM, Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru recrutarea experților în dezvoltare locală, care vor acorda asistență și suport Grupurilor de Acțiune Locală în procesul de actualizare/ajustare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).
Experții selectați vor fi responsabili pentru actualizarea/ajustarea strategiilor de dezvoltare locală ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Procesul trebuie să fie participativ, cu implicarea membrilor GAL și a reprezentanților comunității locale din GAL.

Mai multe detalii, vedeți în Termenii de Referință.

Procedura de aplicare
Persoanele interesate, care corespund criteriilor menționate mai sus, sunt rugate să transmită la adresa de e-mail: hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „Expert în dezvoltare locală”, următoarele documente:

  • CV-ul;
  • Scrisoare de motivare, cu mențiunea experienței și a motivației personale pentru această poziție;
  • Conceptul general al conținutului Strategiei de Dezvoltare Locală;
  • Oferta financiară (în valuta MDL).
    Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2021, ora locală 10:00.
    Pentru informații suplimentare și întrebări referitor la poziție Vă rugăm să adresați la adresa e-mail: marina.albu@solidarityfund.md sau nr. de telefon — +373 60233312, persoana de contact — Marina Albu, vice director Solidarity Fund PL în Moldova.
    Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.