logo-loader
Achiziții

Suntem în căutarea unui Consultant pentru elaborarea unui manual operațional-cadru | Orașe-poli de creștere

Vizite: 484
Data publicării: 19.07.2021

Atribuțiile Unităților de Implementare a Proiectelor sunt, în principal:

  1. implicarea și oferirea suportului necesar în elaborarea/actualizarea documentației strategice și urbanistice;
  2. elaborarea Programului operațional de implementare a proiectelor la nivelul municipalității;
  3. înaintarea propunerilor de proiecte în baza documentației de planificare și urbanism;
  4. asigurarea managementului și monitorizarea operațională a implementării proiectelor;
  5. implementarea proiectelor de dezvoltare urbană;
  6. elaborarea și prezentarea spre examinare autorităților locale, dar și agențiilor de dezvoltare regională rapoarte de progres privind implementarea proiectelor;
  7. cooperarea cu partenerii de dezvoltare și contribuirea la atragerea de mijloace financiare pentru implementarea Programului național la nivel municipal.

În scopul asigurării funcționalității UIP și în vederea asigurării suportului tehnic necesar MADRM, Solidarity Fund PL în Moldova va contracta un consultant pentru elaborarea proiectului unui Manual operațional (document cadru) care va identifica structura, atribuțiile și modul de organizare și funcționare a UIP.

Toate detaliile privind sarcinile, responsabilitățile, calificările și procedura de aplicare în două etape le găsiți în Termenii de referință ai acestei poziții.

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant pentru elaborarea unui Manual Operațional (document cadru)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 august 2021, ora locală 10:00. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefanița, Coordonatoare de Program, Unitatea de Dezvoltare Urbană, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md   

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

** În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități