logo-loader
Achiziții

Suntem în căutarea unui consultant tehnic

Vizite: 964
Data publicării: 7.07.2020

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui consultant tehnic cu sarcini de responsabil tehnic în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

Tipul contractului de muncă — individual

Perioada de activitate e între iulie 2020 și iulie 2021

Despre proiect

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Scopul proiectului este de a crea un mediu ce va contribui la susținerea și funcționarea abordării LEADER, instrument care va asigura dezvoltarea sustenabilă și modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova.

Scopuri și Obiective  

– Îmbunătățirea condițiilor de trai și sporirea atractivității zonelor rurale prin implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) și prin împuternicirea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) în calitate de actori ai dezvoltării locale;

– Consolidarea capacităților GAL-urilor prin sporirea rolului Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova în calitate de mentor și suport tehnic, precum și stimularea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea rurală;

– Asigurarea dialogului dintre actorii naționali la nivel de proiectare/planificare, implementare și monitorizare a politicilor de dezvoltare rurală;

– Asigurarea vizibilității și schimbului de experiență la implementarea abordării LEADER — UE în Republica Moldova la nivel național și internațional;

– Crearea, de către GAL-uri, a modelelor de administrare a instrumentelor inovative pentru dezvoltarea rurală sustenabilă.

Instrumentele financiare pentru anul 2020

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER — UE, ce în susținerea GAL-urilor pentru implementarea SDL cu un buget de aproximativ 40,000.00 de euro per grant timp de maxim 12 luni. Bugetul total este de 800,000.00 de euro.

Fondul Inițiativelor Pilot, ce vine în susținerea proiectelor inovative de dezvoltare rurală în baza principiilor LEADER pentru a fi implementate de către actorii-cheie rurali, cu un buget aproximativ de 25,000.00 de euro per proiect timp de maxim 12 luni. Bugetul total — 200,000. de euro.

Fondul Parteneriatelor LEADER, ce vine în susținerea inițiativelor și proiectelor de parteneriat, având scopul de a face un schimb de experiență dintre GAL-uri și inițiative comune locale/regionale, inclusiv participarea GAL-urilor din țară la proiectele transnaționale LEADER. Bugetul total — 40,000.00 de euro.

Scopul serviciilor

Rolul consultanței este de a oferi suport în implementarea proiectului, dar și beneficiarilor (până la 12 în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE și până la 23 GAL-uri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER — UE). Consultantul tehnic va asigura asistența tehnică și va îmbunătăți capacitățile beneficiarilor în procesele de evaluare tehnică, pregătirea proiectelor de investiție în infrastructură de dimensiuni mici și medii, asigurând conformitatea proiectelor cu normativele naționale și eficiența costurilor a investițiilor și a explorării resurselor. La faza pre-contractuală, echipa de proiect și beneficiarii vor fi consultați la tema celor mai bune soluții aplicabile — consultantul va veni cu un set de recomandări pentru fiecare proiect.

Consultantul va monitoriza în detaliu progresul lucrărilor și va superviza siturile de dimensiuni mici și medii, precum și lucrările civile la proiectele selectate, în concordanță cu cerințele contractuale și legislația Republicii Moldova. De asemenea, acesta va susține beneficiarii în procesul de aprobare a lucrărilor finale.

Cerințe și calificări

– Studii și experiență de cel puțin cinci (5) ani în domeniile ingineriei civile, încălzire, hidro-energetică și sanitație, arhitectură — codurile, standardele și legile naționale de construcție;

– Experiență în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare comunitară;

– Experiență în monitorizarea/supervizarea/consultarea proiectelor de infrastructură de dimensiuni mici; și/sau civilă, preferabil în renovarea clădirilor, sistemele de încălzire și de apă și rețelelor sanitare;

– Cunoașterea limbilor română și rusă este obligatorie; cunoașterea limbii engleză este un avantaj;

– Experiență în lucrul cu calculatorul, inclusiv al produselor MS Office (Word, Excel, Power Point);

– Abilități organizaționale și de responsabilizare;

– Abilități de comunicare, raportare și prioritizare a sarcinilor;

– Capacitatea de comunicare cu diverși actori-cheie din societatea civilă, autorități publice, comunități locale, echipa proiectului;

– Permis de conducere de categoria B și posibilitatea de a călători cu propriul automobil.

Dacă sunteți interesați în această oportunitate, vă rugăm să citiți și să studiați Termenii de Referință, pentru a cunoaște toate detaliile despre proiect și calendarul de activități.

Procedura de aplicare

Dosarul de aplicare va fi transmis la adresa de email hr@solidarityfund.md cu tema „Consultant tehnic LEADER — UE” nu mai târziu de 21 iulie 2020, iar acesta va conține:

– CV-ul în limba engleză;

– Oferta de preț.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.