logo-loader
Achiziții

Suntem în căutarea unui expert/grup de experți în elaborarea unei analize ex-ante   

Vizite: 305
Data publicării: 11.11.2022
Termen de executare: 30.03.2023
Termen limită de aplicare: 04.12.2022

Proiectul este considerat un proiect pilot care va evalua cadrul de reglementare și experiența actuală de funcționare a PTSPV (inclusiv a capacităților tehnico-materiale și de resursă umană), pentru a oferi soluții și a le testa în vederea elaborării unor standarde de funcționare. În cadrul componentei nr.1 a Proiectului, SPFL in MD își propune la prima etapă analiza cadrului legal existent care reglementează voluntariatul în situații de urgență, urmând ca la etapa ulterioară să faciliteze îmbunătățirea legislației în vigoare prin implicarea tuturor subiecților interesați de dezvoltarea domeniului protecției civile în spațiul rural. 

Descrierea achiziției:  

Se solicită contractarea serviciilor de elaborare a unei analizei ex-ante a domeniului voluntariatului în situații de urgență și funcționării PTSPV în Republica Moldova. În cadrul elaborării analize ex-ante, procesul va fi împărțit în trei faze:  

 • Faza de inițiere – în această primă perioadă, expertul/experții se vor concentra pe elaborarea metodologiei de elaborare al analizei. Aceasta va implica colectarea de date pentru cercetare și structurarea informațiilor în scopul cartografierii situației. Totodată, această primă fază va permite pregătirea detaliată a chestionarelor de interviu (cu reprezentanții  APL, cu pompierii voluntari, asociațiile din domeniu etc.). Etapa va demara cu o ședință comună cu IGSU, MAI  și Solidarity Fund PL în MD.  
 • Analiză  prima parte a acestei faze va avea mai mult un caracter intern și se va concentra pe compararea datelor din prima etapă și găsirea unor relații statistice sau logice în baza principalelor instrumente analitice (analiza tendințelor, tabelelor, rapoartelor). A doua parte a etapei va implica analiza legislației Republicii Moldova referitoare la posibilitatea activității PTSPV. Vor fi evaluate si expuse prevederile ce favorizează activitatea, prevederile ce restricționează dezvoltarea PTSPV, lacunele din legislație precum și posibile modele de intervenție asupra cadrului normativ in vederea creării unui mediu favorabil dezvoltării PTSPV în localitățile rurale ale Republicii Moldova.   
 • Sinteza și raportarea – ultima etapă de analiza va fi utilizată pentru o sinteză a constatărilor de evaluare, identificarea celor mai importante probleme din domeniu, elaborarea unor concluzii și formularea recomandărilor. Raportul va produce recomandări concrete, practice și implementabile, subliniind justificarea acestora, părțile interesate responsabile, și perioada de implementare.   

Termenul estimativ de executare a comenzii:   

30.03.2023  

Condiții de participare la procesul de achiziție:  

Pot participa la procesul de achiziție experții din domeniu în mod individual sau grupurile de experți ce se încadrează în condițiile de eligibilitate, depun dosarul cu datele și anexele solicitate în termenii stabiliți. 

Aplicanți eligibili:  

 • Diplomă sau grad universitar într-o disciplină din domeniile drept, protecție civilă, administrare publică sau domenii conexe protecției civile;  
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă pentru elaborare de politici publice, studii și articole științifice din domeniu și/sau evaluări ale intervențiilor publice; 
 • Cursuri suplimentare la subiecte aferente sunt un avantaj; 
 • Experiențe profesionale în implementare  proiecte internaționale sunt un avantaj; 
 • Abilități analitice excelente; 
 • Abilități de comunicare în limbile engleză și română; 
 • Capacitate de a lucra în echipe mixte de specialiști/experți locali și internaționali. 

Pentru mai multe detalii despre criteriile de evaluare a ofertelor și alte detalii click aici.

La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

 1. CV-ul/CV-urile grupului de experți  
 1. Copia ultimei diplome de studii într-un domeniu relevant;  
 1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pentru elaborare analiză ex-ante”Termenul limitǎ de depunere a dosarelor: 04.12.2022.

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.