logo-loader
Achiziții

Suntem în căutarea unui expert în domeniul mediului

Vizite: 1217
Data publicării: 21.07.2020

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui expert în domeniul mediului care va oferi consultanță în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

Denumirea funcției: Expert în domeniul mediului

Tipul contractului de muncă: Contract de furnizare servicii

Perioada de activitate: august 2020 – iulie 2021

Despre proiect

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Scopul proiectului este de a crea un mediu ce va contribui la susținerea și funcționarea abordării LEADER, instrument care va asigura dezvoltarea sustenabilă și modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova.

Scopuri și Obiective

 • Consolidarea capacităților GAL-urilor prin sporirea rolului Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova în calitate de mentor și suport tehnic, precum și stimularea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea rurală;
 • Asigurarea dialogului dintre actorii naționali la nivel de proiectare/planificare, implementare și monitorizare a politicilor de dezvoltare rurală;
 • Asigurarea vizibilității și schimbului de experiență la implementarea abordării LEADER — UE în Republica Moldova la nivel național și internațional;
 • Crearea, de către GAL-uri, a modelelor de administrare a instrumentelor inovative pentru dezvoltarea rurală sustenabilă.

Instrumentele financiare pentru anul 2020

 • Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER — UE, ce în susținerea GAL-urilor pentru implementarea SDL cu un buget de aproximativ 40,000.00 de euro per grant timp de maxim 12 luni. Bugetul total este de 800,000.00 de euro;
 • Fondul Inițiativelor Pilot, ce vine în susținerea proiectelor inovative de dezvoltare rurală în baza principiilor LEADER pentru a fi implementate de către actorii-cheie rurali, cu un buget aproximativ de 25,000.00 de euro per proiect timp de maxim 12 luni. Bugetul total — 200,000. de euro;
 • Fondul Parteneriatelor LEADER, ce vine în susținerea inițiativelor și proiectelor de parteneriat, având scopul de a face un schimb de experiență dintre GAL-uri și inițiative comune locale/regionale, inclusiv participarea GAL-urilor din țară la proiectele transnaționale LEADER. Bugetul total — 40,000.00 de euro.

Scopul serviciilor

Rolul consultanței este de a oferi suport în implementarea proiectului, dar și beneficiarilor (până la 12 în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE și până la 23 GAL-uri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER — UE). 

Expertul de mediu va examina și va evalua proiectele de dezvoltare locală care fac parte din fondurile proiectului, va efectua colectarea suplimentară a datelor, atunci când va fi necesar să identifice impactul ecologic posibil și va îndeplini listele de verificare a mediului pentru fiecare componentă durabilă din proiecte, asigurând conformitatea proiectelor cu normativele naționale și utilizarea eficientă a resurselor.

La faza pre-contractuală, echipa de proiect și beneficiarii vor fi consultați la tema celor mai bune soluții aplicabile — consultantul va veni cu un set de recomandări pentru fiecare proiect.

Cerințe și calificări

 • Studii universitare în domeniile mediului, ingineriei și/sau alte domenii relevante;
 • Experiență vastă în monitorizarea/ examinarea / susținerea infrastructurii la scară mică din punct de vedere a  calității mediului;
 • Cunoașterea aprofundată a legislației naționale referitoare la standardele de mediu;
 • Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă (scris și vorbit), cunoașterea limbii engleză este un avantaj;
 • Experiență în lucrul cu calculatorul, inclusiv al produselor MS Office;
 • Abilități organizaționale și de responsabilizare;
 • Abilități de comunicare, raportare și prioritizare a sarcinilor;
 • Capacitatea de comunicare cu diverși actori-cheie din societatea civilă, autorități publice, comunități locale, echipa proiectului;
 • Experiența de lucru în cadrul proiectelor EuropeAid va constitui un avantaj.

Dacă sunteți interesați în această oportunitate, vă rugăm să citiți și să studiați Termenii de Referință, pentru a cunoaște toate detaliile despre proiect și calendarul de activități.

Procedura de aplicare

Dosarul de aplicare va fi transmis la adresa de email hr@solidarityfund.md cu tema „Expert în domeniul mediului LEADER – UE” până pe data de 4 august 2020, iar acesta va conține:

 • CV-ul în limbile română, rusă sau engleză;
 • Oferta de preț.