logo-loader
Achiziții

Extins: Căutăm prestatori de servicii (companie de consultanță/expert/grup de experți) în vederea efectuării analizei privind impactul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru perioada 2017-2022 

Vizite: 406
Data publicării: 28.11.2022
Termen limită de aplicare: 11.12.2022

CONTEXT: 

Solidarity Fund PL în RM, în cadrul colaborării cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, contribuie la elaborarea documentelor strategice de planificare, precum și a studiului impactului măsurilor de subvenționare implementate, aceasta fiind una din direcțiile principale de sprijin oferite autorităților publice centrale în domeniul dezvoltării rurale.  

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI: 

  • Elaborarea analizei privind impactul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru perioada anilor 2017-2021 (în continuare – analiză) prin prisma Legii nr. 276/2016, Hotărârii Guvernului nr. 455/2017, Hotărârii Guvernului nr. 476/2019, Hotărârii Guvernului nr. 507/2018, Hotărârii Guvernului nr. 836/2020 și Hotărârii Guvernului nr. 277/2022;  
  • Propuneri pentru crearea unui cadru – umbrelă, menit să asigure condiții necesare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și mediului rural, direcționarea în acest sens a resurselor Fondului național pentru dezvoltare agricolă și mediului rural (în continuare – FNDAMR), precum și altor surse investiționale în vederea atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. 

Termenul limită de aplicare: 11 decembrie 2022, ora 23:59 

Durata contractului: negociabilă

Pentru mai multe detalii despre criteriile de evaluare a ofertelor și alte detalii click aici.