logo-loader
Achiziții

Suntem în căutarea unui prestator de servicii de instruire în limba română

Vizite: 150
Data publicării: 29.12.2022
Termen limită de aplicare: 20.01.2023

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.   

Denumirea serviciilor: Servicii instruire în limba română 

Cerințe față de prestator: Sunt menționate în Termenii de referință.  

Sarcini și responsabilități ale ofertantului:

  • Testarea nivelului de cunoaștere a limbii române; 
  • Organizarea cursului de instruire în limba română; 
  • Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului; 
  • Evaluarea finală de cunoaștere a limbii române; 
  • Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice).

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesândTermenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor:  20 ianuarie 2023, ora 09:00 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pentru servicii instruire în limba română”

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.   

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale.    

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.