logo-loader
Achiziții

Termen extins: Selectarea prestatorului de servicii  în vederea dezvoltării și livrării modulului de instruire „Achiziții Publice și Contractare”

Vizite: 115
Data publicării: 4.08.2023
Termen de executare: august – octombrie 2023
Termen limită de aplicare: 16.08.2023

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) oferă suport instituțiilor publice responsabile și implicate în domeniul dezvoltării urbane începând cu anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova (MIDR), pentru anii 2022 – 2023, SFPL în MD acordă sprijin atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională, dar și autorităților publice locale pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională și orașelor poli de creștere (6).  

O activitate dedicată operaționalizării eficiente a Programului Național este orientată spre crearea și consolidarea capacităților Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP) în cadrul celor șase orașe poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat. Acest proces este realizat inclusiv prin colaborare cu Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) din țară.  

În scopul planificării suportului consolidării capacităților partenerilor, SFPL în MD a realizat în 2020 un „Raport de evaluare privind potențialului instituțional al orașelor poli de creștere pentru implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare urbană”. În baza concluziilor raportului pentru consolidarea capacităților conform atribuțiilor și competențelor date noilor Unități de Implementare a Proiectelor, au fost identificate 5 direcții de bază pentru a fi desfășurate diferite forme de instruire: planificare strategică; managementul proiectului; expertiză tehnică; achiziții publice și contractare; monitorizare și evaluare

În cadrul procesului de consolidare a capacităților Unităților de Implementare a Proiectelor, în anul 2022 au fost livrate 3 module tematice: planificarea strategică; managementul proiectelor și expertiza tehnică.  

Descrierea serviciilor: 

Pentru continuarea procesului de consolidare a capacităților UIP-urilor, SFPL în MD lansează anunțul privind identificarea furnizorului de servicii potrivit și desfășurarea unui modul de instruire pe tema: “Achiziții publice și contractare”.  

Principii de realizare a serviciilor: 

 • Accent pe studii de caz  – elemente care ar aduce claritate și o mai mare percepere a informației prezentate. 
 • Aplicații practice – exerciții clar formulate, fiind mai ușor de memorizat aspectele teoretice pentru participanții la instruiri. Formatorii trebuie să fie prietenoși și să ofere o sesiune interesantă, pe principii de colegialitate. 
 • Flexibilitate – adaptarea la necesitățile partenerilor la nivel regional și local, prin dialog cu Solidarity Fund PL în Moldova și MIDR. 

Sarcini și responsabilități:  

 • Examinarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027.   
 • Analiza prevederilor documentului „Recomandări pentru autoritățile publice locale privind organizarea cadrului instituțional și de planificare la nivel local pentru inițierea implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027”1.  
 • Elaborarea unui modul de dezvoltare a capacităților la nivel central, regional și local cu tema: achiziții publice și contractare.  
 • Consultarea modulului de dezvoltare a capacităților cu SFPL în MD, și validarea acestuia de către MIDR.  
 • Pregătirea conceptului și agendei instruirilor, a materialelor tematice de suport și consultarea acestora cu SFPL în MD și MIDR și altele.

Cerințe față de aplicanți: 

 • Competențe și abilități de instruire în domeniile specificate mai sus – persoane care dețin studii de masterat (sau echivalent) în domeniul Achizițiilor Publice, Administrației Publice, Drept, Managementul Proiectelor, Politici Publice sau alte sfere conexe domeniilor specificate în prezenții Termeni de Referință. 
 • Min. 80% din echipă sunt specialiști din Republica Moldova (în cazul companiilor și grupurilor de experți). 
 • Cel puțin 2 experiențe dovedite de organizare și livrare a instruirilor pe tematici similare în ultimii 5 ani. 
 • Experiență de lucru cu autoritățile publice locale, structuri regionale și, opțional, cu instituții centrale din Republica Moldova și altele.

Termenul estimativ de realizare a activităților: perioada august – octombrie 2023. Pentru mai multe detalii, accesați ToR-ul.

Aplicanți eligibili: Companii de consultanță/ Expert/ Grup de experți cu experiență și cunoștințe vaste în domeniul achizițiilor publice și contractare, inclusiv în managementul proiectelor. 

Dosarul trebuie trimis până la 16 august 2023, ora 10.00, la adresa de email: procurements@solidarityfund.md cu titlul mesajului: Ofertă – Modul Achiziții Publice și Contractare; cu specificarea formatului de aplicare în conținutul mesajului (e-mail): companie, grup de experți sau expert independent. 

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica  info@solidarityfund.md. 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale. 

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate, dacă asta prevede procedura.