logo-loader
Achiziții

Terment extins: Prestator de servicii asigurare medicală pentru călătorii/ servicii de călătorie/ servicii de cazare 

Vizite: 130
Data publicării: 1.02.2023
Termen limită de aplicare: 13.02.2023

Cerințe față de servicii:  

Sunt menționate în Termenii de referință.  

Competențe și calificări necesare fața de ofertant 

  1. Companii de asigurări și/sau companii de turism/călătorii licențiate și certificate corespunzător.  
  1. Minim 5 ani experiență în domeniu și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.  
  1. Companii care sunt deschise să efectueze livrarea produselor la cota TVA 0%, conform documentelor confirmative, în cadrul proiectelor scutite de TVA cu drept de deducere.  

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13.02.2023, ora 10:00.

  * Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.