logo-loader
Carieră

Coordonator/coordonatoare de proiect

25 ianuarie 2024
Vizite: 94

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, urbane și regionale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația s-a alăturat grupului de entități evaluate pe pilonii UE și i se poate încredința sarcini de execuție bugetară în cadrul managementului indirect.

Activitatea noastră este orientată spre o nouă perspectivă de cooperare pentru dezvoltare în care oamenii din Moldova au curajul și determinarea de a evolua în comunități reziliente. Implicarea oamenilor și adaptarea instrumentelor de dezvoltare la necesitățile reale din teritoriu stă la baza abordării noastre de lucru, menită să consolideze capitalul de încredere socială întru binele comunităților locale. Prin dialog și cooperare cu partenerii la nivel local, regional și central, venim în sprijinul conceptualizării și implementării politicilor publice, valorificând potențialul societății moldovenești. Împreună cu oamenii din satele și orașele din Moldova realizăm programe și proiecte, stimulând procese de dezvoltare și contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați: https://solidarityfund.md/

Scopul poziției

Asigurarea bunei organizări și realizări a proiectelor Solidarity Fund PL în Moldova în Departamentul Dezvoltare.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Sarcini și responsabilități

 • Participă la procesul de planificare și operaționalizare a proiectelor;
 • Asigură dialogul și cooperarea cu partenerii organizației pe direcția de responsabilitate;
 • Respectă procedurile interne de implementare a activităților din cadrul granturilor;
 • Coordonează procesul de implementare a granturilor de către parteneri;
 • Monitorizează implementarea corespunzătoarea a activităților de către partenerii de implementare;
 • Se implică în activități logistice, organizatorice, de achiziții, necesare în cadrul desfășurării proiectelor;
 • Verifică rapoartele recepționate de la partenerii de implementare conform procedurilor interne;
 • Pregătirea materialelor necesare în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
 • Organizează și realizează deplasări în teritoriu (localitățile din Republica Moldova);
 • Se implică în activități de mobilizare a comunităților urbane, IMM-urilor, locuitorilor din orașele-partenere;
 • Moderează și facilitează discuții/activități, după caz, la nivelul comunităților urbane, IMM;
 • Alte activități relevante poziției.

Competențe și calificări necesare 

 • Experiența de lucru într-o poziție similară de minim 1 an;
 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (urbanism, dezvoltare regională, locală, științe administrative, economice, managementul proiectelor sau alte domenii conexe, etc.);
 • Fluență în limba română, nivel mediu de limba engleză – scris și conversațional, cunoașterea limbilor rusă și/sau poloneză constituie avantaj;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Responsabilitate, lucru în echipă și comunicare asertivă;
 • Experiența de lucru cu comunitățile locale va constitui un avantaj;
 • Abilități organizatorice și auto-disciplină;
 • Disponibilitate de a călători în țară și în străinătate, după caz;
 • Deținerea permisului de conducere va constitui un avantaj.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.