logo-loader
Carieră

IT Business Analyst

12 noiembrie 2021
Vizite: 245

Detalii

Moldovan LEADER IT Soft va servi la operaționalizarea implementării Programului Național
LEADER care e în proces de pregătire de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în contextul instituționalizării abordării LEADER în RM. Elaborare soft-ului va fi sprijinită în cadrul proiectului EU4Moldova: Dezvoltarea comunităților locale (LEADER), implementat de Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Polish aid. Soft-ul va facilita schema de implementare a Programului Național LEADER și colaborarea dintre Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Grupurile de Acțiune Locală (GAL), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Rețeaua Națională LEADER (RNL).

Scopul poziției

IT Business Analyst-ul va acționa ca o legătură și comunicator dintre echipa IT și ramurile executive ale participanților la Programul Național LEADER. Acesta va contribui la elaborarea design-ului Moldovan LEADER IT Soft și va facilita comunicarea dintre AIPA, MAIA, RNL, SFPL în MD și compania IT/echipa de IT care va dezvolta soft-ul.

Sarcini și responzabilități

 • Colectarea, documentarea și analiza cerințelor tehnice de la diferiți stakeholderi;
 • Traducerea necesităților stakeholderilor în specificații funcționale pentru echipa IT;
 • Co-coordonarea creării Moldova LEADER IT Soft alături de experții din cadrul AIPA;
 • Identificarea modalităților de îmbunătățire a proceselor.

Competențe și calificări

 • Studii superioare în IT, economice sau alte domenii conexe;
 • Înțelegerea metodologiilor ciclului de viață de dezvoltare software (SDLC);
 • Experiență de management/participare în proiecte de implementare cu succes a sistemelor
  ERP, CRM;
 • Cunoștințe teoretice aferente bazelor de date relaționale, arhitectura lor și procesul de
  dezvoltare a unei baze de date;
 • Minim 1 an experiență în calitate de IT Business Analyst sau altă poziție asemănătoare în
  domeniul IT;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Experiența de lucru cu echipe multifuncționale;
 • Abilități de leadership, organizare, planificare, comunicare și prezentare;
 • Abilități de analiză și conceptualizare.

Note:

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și
  procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.