logo-loader
Carieră

Specialist junior – coordonator de proiecte

16 februarie 2023
Vizite: 190

Detalii

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), prin angajarea temporară de către Solidarity Fund PL în Republica Moldova (SFPL in MD), angajează Specialist junior – coordonator de proiecte. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este o instituție publică ce are misiunea de a gestiona resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare întru realizarea măsurilor de intervenție pentru agricultură, iar din anul 2022 – a măsurii LEADER.

Scopul poziției

Asigurarea bunei gestionări a activităților din cadrul Programului Național LEADER Mai multe informații despre Programul național LEADER: http://aipa.gov.md/ro/leader, https://maia.gov.md/ro/node/3721 și abordarea LEADER în ansamblu: https://solidarityfund.md/dezvoltare-rurala/, https://leaderin.md/ .

Sarcini și responsabilități 

 • Coordonarea și implementarea activităților de zi cu zi a Programului (planificare, management financiar, management organizațional, achiziții etc.); 
 • Oferirea suportului GAL-urilor în implementarea proiectelor locale; 
 • Pregătirea materialelor necesare pentru instruiri, seminare, vizite de studiu, deplasări în teren etc.; 
 • Verificarea rapoartelor partenerilor locali (GAL-uri și beneficiari finali) prin colectarea și sistematizarea informațiilor și altele.

Competențe și calificări necesare 

 • Studii superioare/formare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii conexe; 
 • Experiență de lucru într-o poziție similară nu este obligatorie, dar prezintă un avantaj; 
 • Cunoașterea limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) vor constitui un avantaj; 
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.); 
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox, etc.) și altele.

Criteriile de evaluare 

 • Studii superioare în domeniu – max. 10 puncte 
 • Experiența de lucru într-o poziție similară – max. 10 puncte 
 • Abilități de elaborare și lucru cu documentele – max. 10 puncte 
 • Competențe lingvistice – max. 10 puncte 

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.