logo-loader
Ce facem

Dezvoltare Rurală - Abordarea LEADER

Vizite: 51

Una dintre direcțiile de bază ale activității noastre este oferirea suportului pentru dezvoltarea zonelor rurale. Promovăm bunele practici Europene adaptându-le specificului local, iar din 2016 lucrăm întru implementarea abordării LEADER.

Abordarea LEADER – acronim în limba franceză care înseamnă ”legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale” – este un instrument al Uniunii Europene de dezvoltare a zonelor rurale, scopul căruia este de a sprijini dezvoltarea locală, în special dezvoltarea economică în baza resurselor locale, pentru redescoperirea potențialului acestor zone. Conceptul principal al abordării LEADER presupune că activitățile de dezvoltare sunt mai eficiente dacă sunt decise și implementate la nivel local de către actorii locali, în conformitate cu proceduri transparente.

Primul program de tip LEADER a fost inițiat în statele membre ale UE în anul 1991. Datorită implementării cu succes și a popularității în numeroase zone rurale, LEADER a continuat să se extindă din punct de vedere geografic. Începând cu anul 2013, abordarea LEADER este aplicată nu doar în sate, ci și în zone urbane și poartă denumirea de „Dezvoltarea locală condusă de comunități” (CLLD). Principalii actori ai tuturor inițiativelor locale LEADER/CLLD sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală (GAL), care reprezintă parteneriate locale instituționalizate, formate, de jos în sus. Membrii GAL sunt organizațiile, instituțiile, liderii locali – reprezentanți ai sectorului public, antreprenorial și civic – care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală. Ele reprezintă interesele locuitorilor și comunității rurale fiind motorul de funcțiune al Programului LEADER.

În Republica Moldova primele acțiuni de implementare a abordării LEADER au început în anul 2016. Astfel, diverse organizații, care lucrează pentru dezvoltarea locală, au facilitat procesul de creare a GAL-urilor, primul model de funcționare fiind creat în cadrul programului UE SARD. Astăzi, în țară, există 32 inițiative GAL create, care activează și implementează diverse proiecte. Iar la finele anului 2018 a fost lansată Rețeaua Națională LEADER, asociație care vine să promoveze abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală. Începând cu aprilie 2019 aceasta a aderat la Asociația Europeană LEADER pentru Dezvoltarea Rurală (ELARD).

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM) întreprinde eforturi pentru implementarea Programului LEADER, care va face posibilă finanțarea GAL-urilor din surse publice. În acest sens, pe lângă MADRM a fost creat Comitetul de Monitorizare și Coordonare al Programului UE-LEADER.

Solidarity Fund PL în Moldova este partener în promovarea abordării LEADER în Republica Moldova oferind suport Grupurilor de Acțiune Locală și Rețelei Naționale LEADER.

Persoana
de contact

team-member-image

Marina Albu

Coordonator Program marina.albu@solidarityfund.md (+373) 60233312

Parteneri

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo

Donatori

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă