logo-loader
Ce facem

Dezvoltare Rurală - Abordarea LEADER

Vizite: 4119

Dezvoltarea rurală este o direcție prioritară pentru organizația noastră. Împreună cu oamenii activi din comunitățile locale și partenerii de dezvoltare, implementăm programe care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, la apariția de noi servicii locale care răspund la necesitățile locuitorilor, la crearea de noi locuri de muncă etc.

Astfel, adoptăm bune practici europene la contextul local pentru a stimula dezvoltarea economiei în localitățile rurale și mobilizarea comunitară.

DEZVOLTAREA RURALĂ PRIN LEADER

Începând cu 2016, prin intermediul abordării LEADER, susținem dezvoltarea economiei locale a satelor în baza resurselor locale existente. În cadrul implementării acestei abordări, oferim suport pentru următoarele direcții de activitate:

Activizarea oamenilor din comunitățile locale prin susținerea creării, formalizării și funcționării Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) – principalul ”motor de funcționare” al acestei abordări. GAL-urile reprezintă parteneriate instituționale între reprezentanții sectoarelor antreprenorial, public și civic care gestionează procesele de dezvoltare locală. La etapa de pilotare organizația, alături de alți parteneri de dezvoltare, a susținut crearea GAL-urilor în mai multe localități și finanțarea activității lor.

Astăzi, abordarea LEADER în Republica Moldova sprijină activitatea a 32 de GAL-uri, ce acoperă peste 35% din zonele rurale ale țării. Având la bază Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), GAL-urile au implementat aproximativ 700 de micro-proiecte locale care vizează dezvoltarea afacerilor mici, îmbunătățirea infrastructurii din localități, crearea produselor și serviciilor lipsă în sate etc. Datorită micro-proiectelor implementate prin intermediul abordării LEADER au fost create 402 locuri noi de muncă în mediul rural din Republica Moldova. Majoritatea locurilor de muncă (228) au fost create în sectorul antreprenorial, restul fiind concentrate în sectoarele civic și public. Totodată, aceste micro-proiecte locale au motivat mai multe persoane fizice care au primit finanțare să-și înregistreze afacerile.

Sprijin în crearea și consolidarea Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova (RNL) în calitate de garant al procesului. Asociația reunește și reprezintă GAL-urile din Republica Moldova stabilind parteneriate atât la nivel local și național, cât și internațional. La moment, Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova asigură extinderea abordării LAEDER în țară prin crearea de noi GAL-uri, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. Până în 2022, numărul GAL-urilor urmează să se mărească, asigurând o acoperire de aproximativ 70% din localitățile rurale.

Începând cu aprilie 2019, RNL face parte din Asociația Europeană pentru Dezvoltarea Rurală LEADER (ELARD). Continuăm să sprijinim dezvoltarea instituțională și consolidarea rețelei care va asigura respectarea nivelului de calitate a tuturor proceselor LEADER și sustenabilitatea acestora în timp.

Cooperarea cu instituțiile statului. Sustenabilitatea GAL-urilor și continuitatea soluțiilor propuse sunt fundamentul viziunii noastre pentru dezvoltarea rurală. Împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), ne-am consolidat eforturile pentru asigurarea unui parteneriat durabil în susținerea comunităților rurale. În iunie 2020, am semnat un Memorandum de Înțelegere privind colaborarea în implementarea abordării LEADER în RM.  

În aprilie 2020, au intrat în vigoare amendamente la legislație RM, care  permit ca Grupurile de Acțiune Locală din țară să fie finanțate din surse publice – din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediului Rural. Astfel, Republica Moldova este prima țară din spațiul non-UE care își propune să finanțeze GAL-urile din bugetul de stat, prin implementarea Programului LEADER ca instrument al politicii publice de dezvoltare rurală.

La moment, MAIA  în parteneriat cu RNL, dezvoltă cadrul legal și de implementare pentru Programul  LEADER. Pe 9 aprilie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a votat în a doua lectură Proiectul de Lege privind Grupurile de Acțiune Locală. Această lege va face posibilă punerea în aplicarea a amendamentelor făcute în 2020 și implementarea Programului LEADER finanțat din surse publice – din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediului Rural.

Implementarea abordării LEADER în Republica Moldova este susținută de Uniunea Europeană, Polish Aid și USAID.

Mai multe despre abordarea LEADER în Republica Moldova și GAL-uri puteți citi și pe site-ul Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

În cadrul direcției dezvoltarea economică locală, implementăm și alte acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea satelor. Suntem în continuă căutare de noi instrumente economice care pot contribui la dezvoltarea antreprenoriatului rural, promovarea modelelor de urmat pentru comunitățile locale, identificarea și consolidarea unor sectoare economice sau produse locale, aducerea inovației în localități prin intermediul GAL-urilor, etc. Astfel, prin prisma programelor-pilot testăm diferite instrumente care odată confirmate drept experiențe de succes sunt multiplicate.

Proiecte gestionate de organizație în suportul implementării abordării LEADER:

 • 2020-2022: Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova
  • Activizarea locală prin susținerea a 227 micro-proiecte locale, susținerea inițiativelor economice inovatoare, crearea parteneriatelor și schimb de experiență, consolidarea a 3-6 GAL-uri în calitate de modele de dezvoltare tematică, suport în dezvoltarea cadrului legal de
  • funcționare a GAL-urilor și consolidarea abordării LEADER în RM
  • Buget: 1.419.643,00 EUR (EuropeAid, Polish Aid)
 • 2020-2023: LEADER pentru Moldova rurală
  • Activizarea locală prin susținerea a aprox. 250-300 proiecte locale micro și mici, crearea a aproximativ 16 GAL-uri, pilotarea instrumentelor economice noi, consolidarea Rețelei Naționale LEADER în calitate de garant al implementării abordării LEADER.
  • Buget: 3.000.000,00 USD (USAID, Polish Aid)
 • 2018-2019: Activități USAID LEADER
  • Extinderea abordării LEADER prin crearea a 8 GAL-uri în nordul și centrul țării și susținerea implementării a 67 micro-proiecte locale.
  • Buget: 400.000,00 USD (USAID, Polish Aid)
 • 2019: FGM 2019 – LEADER și LEADER+
  • Cofinantarea a 18 Grupuri de Acțiune Locală în implementarea micro-proiectelor locale și acordarea suportului tehnic pentru ajustarea Planului strategic de acțiuni.
  • Buget: 332,000.00 EUR (Polish Aid)
 • 2016-2018: Contractați în cadrul Programului UE-SARD, administrat de UNDP pentru implementarea componentei LEADER în cadrul Programului.
  • Participare în dezvoltarea metodologiei de creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) și a Ghidului privind implementarea locală a abordării LEADER în Republica Moldova. Pilotarea metodologiei de implementare și oferirea sprijinului în crearea primelor GAL-uri și facilitarea implementării proiectelor de dezvoltare locală a GAL-urilor.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă