logo-loader
Carieră

Specialist/ă Comunicare și PR

4 iulie 2023
Vizite: 216

Context

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația s-a alăturat grupului de entități evaluate pe pilonii UE și i se poate încredința sarcini de execuție bugetară în cadrul managementului indirect.

Activitatea noastră  este orientată spre o nouă perspectivă de cooperare pentru dezvoltare în care oamenii din Moldova au curajul și determinarea de a evolua în comunități reziliente. Implicarea oamenilor și adaptarea instrumentelor de dezvoltare la necesitățile reale din teritoriu stă la baza abordării noastre de lucru, menită să consolideze capitalul de încredere socială întru binele comunităților locale. Prin dialog și cooperare cu partenerii la nivel local, regional și central, venim în sprijinul conceptualizării și implementării politicilor publice, valorificând potențialul societății moldovenești.  Împreună cu oamenii din satele și orașele din Moldova realizăm programe și proiecte, stimulând procese de dezvoltare și contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați: https://solidarityfund.md/

 

Scopul poziției

Planificarea și realizarea eficientă a activităților de comunicare și vizibilitate în conformitate cu politica internă a organizației.

Sarcini și responsabilități 

 • Asigurare suport în implementarea strategiei de comunicare a Organizației și promovarea principalelor mesaje de comunicare, în concordanță cu viziunea și valorile Organizației și abordarea față de cooperare pentru dezvoltare;
 • Elaborarea materialelor de comunicare (articole, știri, anunțuri, istorii de succes, broșuri, flyere, infografice, etc.)  în vederea promovării activităților de dezvoltare rurală, urbană și protecție civilă, implementate de către Organizație;
 • Asigurarea dezvoltării materialelor promoționale ale Organizației (ex. roll-up-uri, cărți de vizită, tricouri, pixuri, agende, etc.) în conformitate cu cerințele de branding ale Organizației;
 • Asigurare suport echipelor de implementare a programelor de dezvoltare pe componența de comunicare și promovare în timpul evenimentelor (inclusiv gestionarea relației cu mass-media, servicii de fotografiere și promovare pe rețelele de socializare, asigurarea materialelor promoționale, );
 • Gestionarea paginilor de social media (FB, Twitter, Instagram, LinkedIn) cu conținut actualizat și captivant, în conformitate cu principalele mesaje de comunicare strategică ale Organizației;
 • Gestionarea paginii web a Organizației și plasarea informațiilor actualizate, inclusiv comunicate de presă, articole, anunțuri, istorii ale partenerilor și alte materiale informaționale;
 • Promovarea oportunităților de angajare, achiziții, lansări de fonduri, etc. lansate de către Organizație pe pagina de website și rețelele de socializare;
 • Asigurare suport în elaborarea video-urilor de informare și promovare a activităților desfășurate de Organizație, în colaborare cu managerul de echipă și coordonatorii de program;
 • Dezvoltarea și menținerea unor relații bune de colaborare cu reprezentanții mass-mediei locale și naționale și promovarea în extern a activităților desfășurate de SFPL în MD;
 • Actualizarea fototecii cu fotografii din cadrul evenimentelor și activităților desfășurate în cadrul Organizației;
 • Monitorizarea aparițiilor mass-media privind activitățile Organizației;
 • Cooperare cu echipa și cu Managerul Unității de Comunicare și PR, cu privire la planificarea activității și optimizarea proceselor din cadrul unității;
 • Alte sarcini, desemnate de Managerul Unității de Comunicare& PR și/sau Directorul de Țară, în conformitate cu calificările și scopul contractului.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Competențe și calificări necesare 

 • Studii în comunicare/ relații publice/ marketing/ științe sociale/ jurnalism sau alt domeniu relevant;
 • Cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul comunicării, preferabil pe subiecte legate de dezvoltare rurală, urbană și protecție civilă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, engleză și rusă;
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Operare cu instrumente de design grafic pentru dezvoltarea materialelor de vizibilitate (ex. Canva, Piktochart, aplicatii de editare video, etc.) );
 • Experiență în gestionarea paginilor web pe platforma Word Press;
 • Experiență în gestionarea resurselor Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare scrisă și verbală;
 • Abilități de fotografiere și editare a fotografiilor;
 • Abilități de organizare evenimentelor;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă și de a colabora cu o varietate de parteneri/stakeholderi;
 • Gândire critică, atenție la detalii, angajament și fiabilitate;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea priorităților.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.