logo-loader
Carieră

Specialist – administrare granturi

23 ianuarie 2023
Vizite: 207

Scopul poziției

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui Specialist administrare granturi, care va asigura desfășurarea și îmbunătățirea proceselor din cadrul Unității de administrare a granturilor.

Sarcini și responsabilități

 • Administrarea unui grant implementat de Solidarity Fund PL în Moldova; 
 • Asigurarea conformității activităților din cadrul grantului cu prevederile contractului de finanțare; 
 • Monitorizarea bugetului grantului; 
 • Pregătirea rapoartelor de activitate și menținerea comunicării cu partenerul de dezvoltare; 
 • Ghidarea echipei de implementare în activitățile zilnice, conform planului de activitate și a standardelor și procedurilor specifice grantului și altele.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;  
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;  
 • Salariu competitiv; 
 • Posibilitatea de creștere profesională; 
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației; 
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare. 

 

 

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare în managementul proiectelor, științe administrative sau alte domenii conexe; 
 • Experiență de min. 2 ani în administrarea granturilor; 
 • Abilități și experiență în scrierea rapoartelor de activitate; 
 • Abilități și experiență de gestionare a bugetelor; 
 • Experiență anterioară de lucru cu parteneri de dezvoltare internaționali; 
 • Nivel avansat (vorbire și scriere) a limbilor română și engleză.  
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate și punctualitate. 

Dosarul de aplicare va conține

 • CV-ul actualizat;  
 • O scrisoare de intenție (max. 1 pagină), care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația candidatului / -tei de a ocupa postul în cauză. 

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.