logo-loader
Carieră

Specialist Departament Dezvoltare

28 decembrie 2022
Vizite: 272

Scopul poziției

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Scopul poziției este de a contribui la realizarea eficientă a activităților din cadrul Programului de Dezvoltare Urbană. 

Sarcini și responsabilități

 • Participă la procesul de planificare și operaționalizare a programului; 
 • Asigură dialogul și cooperarea cu partenerii organizației pe direcția de responsabilitate; 
 • Respectă procedurile interne de implementare a activităților din cadrul granturilor; 
 • Coordonează procesul de implementare a granturilor de către parteneri; 
 • Monitorizează implementarea corespunzătoarea a activităților de către partenerii de implementare; 
 • Se implică în activități logistice, organizatorice, de achiziții, necesare în cadrul desfășurării  programului; 
 • Verifică rapoartele recepționate de la partenerii de implementare conform procedurilor interne etc.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Salariu competitiv;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare. 

Competențe și calificări necesare

 • Experiența de lucru într-o poziție similară de minim 1 an;  
 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (urbanism, dezvoltare regională, științe administrative, economice, managementul proiectelor sau alte domenii conexe etc.) 
 • Comunicare fluentă în limba română și rusă. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj; 
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
 • Responsabilitate, lucru în echipă și comunicare asertivă; 
 • Experiența de lucru cu comunitățile locale va constitui un avantaj; 
 • Abilități organizatorice și auto-disciplină; 
 • Disponibilitate de a călători în țară și în străinătate, după caz; 
 • Deținerea permisului de conducere va constitui un avantaj.

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.