logo-loader
Carieră

Specialist junior – coordonator de proiecte

14 decembrie 2021
Vizite: 224

Detalii

Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile pe care le creează împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Una din abordările de bază promovate de organizație este LEADER – un instrument de dezvoltare rurală teritorială al UE.

Scopul poziției

Asigurarea bunei organizări a activităților din cadrul Programului Național LEADER – pilot 2021-2023 (în care vor fi testate condițiile și mecanismele de acordare a subvențiilor pentru susținerea funcționării GAL și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor, în scopul dezvoltării mediului rural).

Sarcini și responsabilități

 • Coordonarea și implementarea activităților de zi cu zi a Programului (planificare, management financiar, management organizațional, achiziții etc.); 
 • Oferirea suportului GAL-urilor în implementarea proiectelor locale; 
 • Pregătirea materialelor necesare pentru instruiri, seminare, vizite de studiu, deplasări în teren, etc.

Competențe și calificări necesare 

 • Studii superioare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii conexe; 
 • Experiență de lucru într-o poziție similară nu este obligatorie, dar prezintă un avantaj; 
 • Cunoașterea limbilor română și rusă.
 • Cunoașterea unor limbi de  circulație internațională (în special engleza) vor constitui un avantaj, etc.

Dosarul de aplicare va conține

 • CV-ul actualizat; 
 • O scrisoare de intenție (max. 1 pagină), care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația de a ocupa funcția în cauză. 

Note

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.