logo-loader
Carieră

Specialist junior – coordonator de proiecte

29 august 2022
Vizite: 310

Detalii

Solidarity Fund PL în Republica Moldova implementează abordarea LEADER în Republica Moldova din anul 2017 și a venit în sprijin instituțiilor de stat vizate pentru elaborarea cadrului normativ necesar, iar acum continuă să ofere acest sprijin în faza de lansare și implementare a Programului LEADER, faza pilot. În acest context, în baza unui acord de colaborare cu părțile implicate în procesul de instituționalizare LEADER, AIPA este în căutare de un coordonator, angajat temporar cu ajutorul SFPL.  

 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este o instituție publică ce are misiunea de a gestiona resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare întru realizarea măsurilor de intervenție pentru agricultură și mai nou – măsurii LEADER 

Scopul poziției 

Asigurarea bunei gestionări a activităților din cadrul Programului Național LEADER, ediția pilot 2022-2023. 

Sarcini și responsabilități 

  • Coordonarea și implementarea activităților de zi cu zi a Programului (planificare, management financiar, management organizațional, achiziții etc.); 
  • Oferirea suportului GAL-urilor în implementarea proiectelor locale; 
  • Pregătirea materialelor necesare pentru instruiri, seminare, vizite de studiu, deplasări în teren etc.; 
  • Verificarea rapoartelor partenerilor locali (GAL-uri și beneficiari finali) prin colectarea și sistematizarea informațiilor și altele.

Competențe și calificări necesare 

  • Studii superioare/formare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii conexe; 
  • Experiență de lucru într-o poziție similară nu este obligatorie, dar prezintă un avantaj; 
  • Cunoașterea limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de  circulație internațională (în special engleza) vor constitui un avantaj; 
  • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.) și altele.

Dosarul de aplicare va conține 

  • CV-ul actualizat; 
  • O scrisoare de intenție (max. 1 pagină) care să includă descrierea experienței relevante și motivația de a ocupa funcția în cauză. 

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.