logo-loader
Carieră

Specialist junior – coordonator de proiecte

12 noiembrie 2021
Vizite: 311

Detalii

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica
Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației accesați:
https://solidarityfund.md/dezvoltare-rurala.

Scopul poziției

Asigurarea bunei organizări a activităților din cadrul Unității de Dezvoltare Rurală Solidarity Fund PL în Moldova.

Sarcini și responsabilități

 • Co-creează proiectele și implementează în mod independent activitățile;
 • Pregătește materialele necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru,
  seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
 • Comunică cu partenerii organizației;
 • Oferă asistență în activitățile de achiziții, management financiar, management
  organizațional;
 • Pregătește rapoartele prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătește tabele;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.

Competențe și calificări

 • Studii superioare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii
  conexe;
 • Experiența de lucru într-o poziție similară prezintă un avantaj;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de
  circulație internațională (în special engleza) vor constitui un avantaj;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox, etc.);
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Implicare și entuziasm;
 • Operativitate;
 • Rezistență la stres;
 • Abilități de multitasking;
 • Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea
  priorităților.

Note:

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și
  procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.