logo-loader
Carieră

Specialist Resurse Umane

17 octombrie 2022
Vizite: 351

Detalii

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. 

 

Cu o echipă de aproximativ 50 de persoane, în ultimii doi ani am înregistrat o creștere semnificativă în materie de numărul proiectelor implementate și astfel crescând impactul în dezvoltarea rurală și urbană a Republicii Moldova. Odată cu extinderea activității a crescut și complexitatea proceselor interne. Misiunea specialistului HR este în strânsă legătură cu etapa de dezvoltare a organizației, pentru crearea și menținerea unui sistem eficient de gestiune a resurselor umane, orientat pe dezvoltarea individuală a fiecărui coleg, a echipelor pe procese și întregii organizații. 

Oportunități

 • Posibilitatea de a lucra atât în birou cât și la distanță (hibrid, după perioada de acomodare); 
 • Mediu de lucru plăcut și motivant, în cadrul unei organizații internaționale; 
 • Salariu competitiv; 
 • Oficiu în centrul orașului; 
 • Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 
 • Coaching în domeniul HR; 
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;  
 • Colaborarea cu experți naționali și internaționali din diverse domenii; 
 • Echipă diversă, motivată și dedicată. 

Scopul poziției

Asigurarea continuității organizației prin gestiunea proceselor de recrutare, integrare, evaluarea performanțelor, training și dezvoltare. 

Sarcini și responsabilități

 • Recrutarea noilor angajați aplicând tehnici inovative de atragere a candidaților și implementării unei politici de selecție bazate pe principii de transparență, echitate și egalitate; 
 • Asigurarea integrării noilor angajați prin gestiunea programului de onboarding care include training, sesiuni de discuții și feedback; 
 • Identificarea necesităților de dezvoltare a angajaților și organizarea evenimentelor, sesiunilor de training sau altor inițiative de dezvoltare; 
 • Gestiunea procesului de evaluare a performanței și a competențelor comportamentale a angajaților și altele.

Competențe și calificări

 • Experiență în domeniul HR de minim 3 ani; 
 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (HR, Business și administrare, Psihologie, Drept, Pedagogie, etc.) 
 • Comunicare fluentă în limba română, rusă și preferabil engleză; 
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
 • Responsabilitate, lucru în echipă și comunicare asertivă; 
 • Abilități organizatorice și auto-disciplină. 

Note

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.