logo-loader
Comunicare

Evaluarea externă a proiectului LEADER pentru Moldova rurală

  • Dezvoltarea rurală
  • Istorii
18 aprilie 2022
Vizite: 144

Solidarity Fund PL în Moldova implementează în prezent proiectul LEADER pentru Moldova rurală – o inițiativă comună a USAID și Polish aid de a contribui reciproc la îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea economică incluzivă în zonele rurale prin extinderea abordării EU LEADER / DLCC ca soluție-model pentru o dezvoltare locală eficientă în Republica Moldova.

În prezent, în cadrul proiectului se desfășoară Fondul de Dezvoltare Rurală EU-LEADER 2.0., care susține 26 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) în implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală în cadrul a două măsuri: Activizare și Dezvoltare.

Evaluarea externă este efectuată pentru: (1) a garanta responsabilitatea față de părțile interesate și partenerii locali, (2) a identifica într-un stadiu incipient potențiale probleme de implementare și (3) a valida relevanța, eficacitatea și eficiența proiectului. Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:   

  • Evaluarea proiectului în termeni de coordonare și management al acestuia;  
  • Evaluarea progresului curent al proiectului în raport cu activitățile și obiectivele proiectului;  
  • Evaluarea relevanței activităților proiectului (inclusiv cele ale partenerilor de implementare) în raport cu obiectivele proiectului;   
  • Determinarea măsurii în care echipa proiectului a putut identifica riscul și răspunde corespunzător în momentul apariției acestuia;  
  • Investigarea principalelor provocări întâmpinate în timpul implementării proiectului și analiza a cum acestea ar fi putut fi depășite;  
  • Identificarea și consemnarea lecțiilor învățate și elaborarea unor recomandări privind activitățile specifice care trebuie desfășurate.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta
pe evaluare externă intermediară și finală a MRLP”.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă