logo-loader
Granturi

Apel de propuneri de proiecte pentru construcția Posturilor de Salvatori și Pompieri Voluntari în 10 localități rurale din Republica Moldova

Vizite: 29
Data publicării: 11.07.2024

Informații despre proiect: EU4 Moldova Rezilientă – stat sigur, comunități reziliente (EU4MR) este un proiect de 1,5 ani finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI) și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în Moldova). Acesta se lansează ca parte a sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova în contextul provocărilor specifice și nevoilor în continuă schimbare cu care se confruntă țara în prezent.

Unul din componentele Proiectului prevede îmbunătățirea sistemului de protecție civilă la nivel local prin mărirea numărului PSPV în comunități, fapt care va permite atât prevenirea riscurilor cât și intervenții primare în situații de urgență și excepționale, până la sosirea echipelor atestate ale IGSU. 

Implementarea cu succes a proiectului va permite mărirea rețelei de PSPV din țară de la 25 la 35 unități, creșterea capacităților acestora prin dotarea cu echipamente de intervenție și comunicare avansate precum și ridicarea gradului de profesionalism al pompierilor voluntari din cadrul PSPV. 

Informații despre apel:

Obiectivul general al apelului de finanțare este identificarea, evaluarea și selectarea în mod imparțial a 10 localități în care vor fi construite edificii pentru deschiderea Posturilor de Salvatori și Pompieri Voluntari. 

Entitatea eligibilă pentru apel:

Sunt eligibile APL-urile de nivelul I care nu au pe teritoriul localității un PTSP sau pe o rază de 15 km o subdiviziune de intervenție din cadrul GSU și care:  

 • intenționează să deschidă și să dezvolte un PSPV în localitate și dispun de o decizie a Consiliului local în acest sens;   
 • au o populație de minim 2000 locuitori; 
 • dispun de resurse financiare, operaționale și umane ce pot fi utilizate în crearea și activitatea ulterioară a PSPV; 
 • sunt dispuși să inițieze parteneriate cu localitățile din vecinătate pentru o eficiență sporită PSPV-urilor;  
 • sunt deschise pentru a colabora în cadrul proiectului pentru a contribui la crearea unui cadru favorabil pentru creșterea și dezvoltarea securității populației la nivel local.  

Termenul și procedura de depunere a dosarului:

 • Dosarul va fi depus în format electronic prin intermediul aplicației Jotform și va include:  
 • Formularul de aplicare (Anexa 1); 
 • Declarația de conformitate (Anexa 2), cu anexele:   
 • Copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept; 
 • Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;  
 • Alte documente relevante ( acorduri de colaborare, decizii ale consiliului local etc.)  

Condiții financiare și perioada de implementare:

 • Perioada de implementare:  Septembrie 2024 – Septembrie 2025
 • Suma maximă de finanțare: 150.000 EUR per beneficiar. 
 • Contribuția beneficiarului: minim 10 % din suma finanțării acordate. 
 • Utilizarea contribuției beneficiarului: lucrări și/sau servicii suplimentare la construcția PSPV. 
 • Perioada de valorificare a contribuției beneficiarului: până la finalizarea perioadei de
 • În cadrul apelului vor fi selectați maxim 10 beneficiari care au acumulat punctajul cel mai mare (în ordine descrescătoare). 

Decizia de finanțare va fi aprobată de către SFPL în MD și va fi publicată pe pagina oficială a organizației. Termenul de depunere a dosarului este 31 iulie 2024, inclusiv. Pentru detalii accesați termenii de referință.