logo-loader
Granturi

Apelul propunerilor de proiecte privind SATELE INTELIGENTE (SMART VILLAGES) 

Vizite: 43
Data publicării: 10.07.2024

Informații despre proiect: 

EU4 Moldova Reziliență – stat sigur, comunități puternice (EU4MR) este un proiect de 1,5 ani finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI) și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Acesta se lansează ca parte a sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova în contextul intensificării procesului de integrare a Republicii Moldova în UE și scăderea securității geopolitice în regiune, agravate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Obiectivul general și rezultatul așteptat al proiectului EU4MR este de a crește reziliența Republicii Moldova la situațiile de urgență și potențialele amenințări de securitate. În acest scop, vor fi consolidate capacitățile instituțiilor statului de a detecta și contracara potențialele situații de urgență și amenințări la securitate. De asemenea, reziliența comunităților locale va fi sporită prin stimularea oportunităților de dezvoltare locală care păstrează coeziunea socială și sporește încrederea în parcursul european al Republicii Moldova drept o perspectivă de modernizare și dezvoltare a țării.  

Informații despre apel: 

Ca parte a eforturilor de creștere a rezilienței societății față de amenințările de securitate va fi implementat conceptul de Sate Inteligente (Smart Villages). Astfel, în cadrul apelului vor fi sprijinite cinci inițiative de Sate Inteligente în cinci localități rurale. 

Activitățile planificate sunt structurate în trei componente principale: 

Componenta 1: Dezvoltarea Strategiilor de Sate Inteligente 

Urmare a prezentului apel, vor fi selectate cinci localități din spațiul rural împreună cu care SFPL în Moldova și echipa de experți vor colabora în procesul de elaborare a Strategiilor de Sate Inteligente pentru fiecare comunitate separat. Ca parte a acestui proces vor fi desfășurate activități de consolidare a capacităților APL-urilor prin sprijin de mentorat, vizită de studiu în una din țările europene care implementează conceptul de Sate Inteligente, precum și suport în mobilizarea și lucrul cu comunitatea locală.  

Componenta 2: Selectarea și finanțarea ideilor de proiecte inteligente 

În baza strategiilor de Sate Inteligente elaborate de fiecare comunitate în parte, vor fi identificate și finanțate sub-proiecte care vor pune în practică soluții/tehnologii inteligente. Fiecare APL poate propune idei de proiecte consultate cu comunitatea locală și/sau poate desfășura un apel local pentru identificarea sub-proiectelor care vor realiza activitățile incluse în strategiile de Sate Inteligente. Selectarea și implementarea sub-proiectelor va dura aproximativ 5-8 luni (se va încheia nu mai târziu de 15 septembrie 2025).  

Componenta 3: Instalarea și punerea în funcțiune a parcurilor fotovoltaice cu capacitate maximă de 200 kw 

Acțiunile de instalare și punere în funcțiune a Parcurilor Fotovoltaice vor fi demarate în localitățile selectate imediat după semnarea contractelor de finanțare. Achiziția propriu-zisă de echipamente și servicii necesare va fi desfășurată de către SFPL în Moldova și plățile vor fi realizate direct de către furnizor. 

Important: În cadrul prezentului apel avizul de racordare la rețeaua electrică obținut de la operatorul de sistem este un document obligatoriu. 

Pentru finanțarea activităților incluse în Strategia de Sat Inteligent este prevăzut un buget de 80.000 EURO per beneficiar, iar pentru instalarea și punerea în funcțiune a parcurilor fotovoltaice bugetul maxim este de 190.000 EURO per parc. 

Apelul este deschis pentru APL-urile de nivelul întâi din localitățile rurale ale Republicii Moldova cu următoarele caracteristici: 

1. Cu o populație de minim 4000 de locuitori1

2. Demonstrează interes în elaborarea și implementarea strategiilor de Sate Inteligente; 

3. Dispun de o anumită pregătire și experiență în dezvoltarea soluțiilor inovative. 

În contextul Reformei administrativ – teritoriale2 din țară, în cadrul apelului sunt admise să depună un dosar comun APL-urile care își propun sau sunt în proces de amalgamare voluntară și vor atinge urmare a amalgamării cifra de minim 4000 de locuitori. Drept dovadă vor fi prezentate deciziile consiliilor locale sau un alt document relevant ce confirmă acest angajament. 

Termenul limită de depunere a dosarului este 14 august 2024, ora 10:00

Mai multe informații privind apelul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri și anexele acestuia

Sesiunea de informare va avea loc pe 17 iulie, la ora 14:00. Pentru a participa vă rugăm să vă înregistrați, completând următorul formular.  

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la  apelul de propuneri, vă rugăm să expediați un email la adresa: cristina.gonta@solidarityfund.md cu maxim 2 zile înainte de data limită de depunere a dosarului.