logo-loader
Granturi

„EU4Moldova: Comunități Locale”: Oportunități de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală

Vizite: 59
Domeniul: Dezvoltare rurală
Data publicării: 13.10.2023

Începând cu 2016, Uniunea Europeană și Guvernul Poloniei finanțează implementarea abordării LEADER  în țară și transpunerea acesteia în calitate de mecanism național de dezvoltare economică rurală. Prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), în satele Moldovei se creează oportunități unice pentru dezvoltarea afacerilor, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii locale, etc. În cadrul Programului „EU4Moldova: Comunități Locale” peste 1 milion de euro vor fi direcționați în localitățile rurale prin intermediul GAL-urilor pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală, dar și pentru consolidarea capacităților GAL în calitate de agenții de dezvoltare locală. Astfel, Solidarity Fund PL în Moldova, anunță lansarea celui de al treilea apel de propuneri din cadrul Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 3.0, ca parte a programului „EU4Moldova: Comunități Locale”.

Informații despre Fond: 

Misiunea Fondului LEADER-UE 3.0 pentru Dezvoltare Rurală, cu un buget total de 1.070.000 EUR, constă în consolidarea capacităților de operare și implementare ale GAL-urilor și dezvoltarea competențelor de management ale GAL-urilor în domenii specifice. Prin acest fond, se planifică susținerea a 24 de GAL-uri prin finanțarea GAL-urilor nou create și revitalizate (Măsura 1), finanțarea complementară în cadrul Programului LEADER (Măsura 2), finanțarea GAL-urilor pentru crearea modelelor reprezentative pentru LEADER în Moldova (Măsura 3).

Informații despre apel: 

În contextul de mai sus, este lansat apelul de finanțare pentru Crearea GAL-urilor modele (Măsura 3),iar  GAL-urile care vor să se dezvolte și să devină modele de urmat, sunt invitate să aplice pentru finanțare. Circa 10 GAL-uri vor primi suport în dezvoltarea lor, pentru a deveni modele reprezentative pentru LEADER în Republica Moldova.

În cadrul acestui apel de propuneri, se va efectua, în premieră, pilotarea conceptului de animator local în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER. Această inițiativă vizează aducerea unei contribuții semnificative la îmbunătățirea activității Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-uri) la nivel local. Animatorul local va avea un rol esențial în facilitarea mobilizării comunitare, îmbunătățirea calității aplicațiilor, promovarea GAL-urilor, stabilirea de noi conexiuni la nivel local și încurajarea diversificării ideilor de proiect. Acesta va acționa ca un promotor și facilitator al colaborărilor, având în vedere obiectivele generale de dezvoltare rurală și implicarea comunității.

Bugetul alocat pentru Măsura 3:  Crearea GAL-urilor modele este de 500.000 EUR.

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor online este 30 octombrie 2023, inclusiv.

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri și anexele acestuia.

Pentru informații adiționale și/sau clarificări cu privire la  apelul de propuneri, vă rugăm să expediați un email la adresa: natalia.cretu@solidarityfund.md cu maxim 5 zile înainte de data limită de depunere a formularului. 

LEADER în Republica Moldova 

Abordarea LEADER este implementată în Republica Moldova din anul 2016, cu sprijinul oferit de către parteneri de dezvoltare și în strânsă colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

În prezent, există 48 de GAL-uri, în care sunt implicate aproximativ 749 de localități, ce denotă o acoperire de 50% din localitățile rurale. Aria de acoperire LEADER în Moldova este în continuă creștere, iar până la finele anului 2023, se preconizează crearea a încă 4 GAL-uri.

GAL-urile au generat rezultate semnificative în dezvoltarea comunităților rurale, fiind implementate aproximativ 950 de micro-proiecte locale până în prezent. Din anul 2022, Programul LEADER este pilotat de către stat, oferind GAL-urilor posibilitatea de a accesa până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii  și Mediul Rural. Prin implementarea acestei abordări, Republica Moldova a devenit prima și singura țară din afara Uniunii Europene care a adoptat abordarea LEADER în calitate de instrument de politică publică.

Fondul este implementat în cadrul Programului „EU4Moldova: Comunități Locale” finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.  

Partenerii strategici ai Fondului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.