logo-loader
Granturi

Fondul Granturilor Mici anunță apel deschis pentru ediția Revitalizare

Vizite: 1932
Domeniul: Dezvoltare urbană
Data publicării: 28.02.2020

ACTUALIZARE: Rectificare nr. 1

Misiunea FGM este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală implementate de autoritățile publice locale în cooperare cu partenerii locali.

FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană este organizată în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polonia. Apelul este cofinanțat din fondurile programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone – Polish aid.

FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană are ca obiectiv susținerea procesului de implementare a Programelor de Revitalizare Urbană ca instrumente a politicii urbane – mijloc principal de stimulare a dezvoltări urbane durabile a zonelor orașului, inclusiv aspecte sociale, economice, de mediu, spațiale și culturale.

Bugetul total al apelului  FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană este până la 3 900 000,00 MDL.

Sunt eligibile să participe la apel, primăriile orașelor și municipiilor care au elaborat și aprobat Program de Revitalizare Urbană în vigoare, conform prevederilor Liniilor Directoare.[1]

Documentația apelului de proiecte:

-> Reguli de participare

DEADLINE EXTINS! Aplicația completă poate fi expediată, până la 22 aprilie 2020, ora 09:00, prin e-mail la adresa spf@solidarityfund.md și va include:

  1. formularul aplicației de finanțare completat – conform modelului (în format doc, maxim 14 pagini în total);
  2. bugetul aplicației completat – conform modelului (în format xls);
  3. decizia Consiliului Local privind cofinanțarea (sau scrisoarea de garanție privind cofinanțarea din partea primăriei)
  4. programul de revitalizare (inclusiv decizia Consiliului Local de aprobare);
  5. decizia / dispoziția de desemnare a persoanei responsabile de revitalizarea urbană;
  6. alte documente relevante (ex: acorduri de parteneriat (partener/i civic și partener/i din mediul de afaceri, după caz).

Notă: Nu este solicitată sau necesară prezentarea pe hârtie a aplicației sau anexelor!

Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă.

Documente privind evaluarea proiectelor FGM:

1) Evaluarea formală;

2) Evaluarea conținutului.

Termen limită de aplicare este 30 martie 2020, ora 9:00.

IMPORTANT: Pentru intervențiile de infrastructură planificate, aplicanții trebuie să solicite în cadrul apelului, evaluarea tehnică, care va fi realizată de expertul tehnic independent asigurat de Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană.

În acest sens, fiecare aplicant ne va contacta până la data de 10 martie 2020, ora 15.00, prin e-mail — alexandru.vataman@solidarityfund.md sau telefon la numărul 069757675 pentru a planifica vizita expertului în oraș.

Sesiunea de informare privind FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană

Pe data de 10 martie 2020, ora 10:00, la biroul Solidarity Fund PL în Moldova, Chișinău, str. Sfatul Țării 27, etajul 4, birou 45, va fi organizată sesiunea de informare cu privire la apelul de propuneri din cadrul programului FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană. Pentru participarea la sesiunea de informare, vă rugăm să vă înregistrați până la 5 martie 2020 prin e-mail la adresa alexandru.vataman@solidarityfund.md sau puteți să ne contactați la tel: 069757675. Fiecare oraș eligibil poate fi reprezentat la sesiunea de informare de maxim două persoane (recomandabil, persoanele care vor fi implicate în pregătirea aplicației de participare, în special persoanele responsabile de revitalizarea urbană).


[1] Linii Directoare, mai 2018.