logo-loader
Granturi

Fondul pentru parteneriate GAL-Societatea Civilă: Apel de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală. 

Vizite: 157
Domeniul: Dezvoltare rurală
Data publicării: 19.02.2024

Informații generale despre fond: 

Scopul fondului este de a oferi suport în stimularea cooperării Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) cu actorii Organizațiilor Societății Civile (OSC) din zonele rurale care reprezintă o componentă esențială a dezvoltării durabile, aducând expertiză, resurse și idei inovatoare în procesul de dezvoltare locală. Astfel fondul vizează sporirea implicării societății civile de pe teritoriile GAL-urilor prin finanțarea proiectelor tematice de mobilizare comunitară prin facilitarea dialogului și colaborării GAL-urilor cu OSC-urile, sporirea capacităților OSC-urilor specifice pe direcții tematice, dobândirea experienței GAL-urilor și OSC-urilor în implementarea activităților tematice comune. 

Informații despre apel: 

În contextul celor menționate, prin intermediul apelului de finanțare se urmărește identificarea și selectarea unor idei de proiecte comunitare propuse de GAL-uri în parteneriat cu OSC-uri pe tematici specifice care vor spori implicarea OSC în relație cu GAL-urile și vor contribui la mobilizarea comunitară. O atenție sporită se vor acorda proiectelor/activităților ce vor promova implicarea femeilor și vor răspunde nevoilor copiilor, tinerilor și familiilor social vulnerabile în viața comunității. 

Solidarity Fund PL în MD va oferi cofinanțare Grupurilor de Acțiune Locală. Astfel GAL-urile vor avea posibilitatea să obțină o sumă de până la 125 000,00 MDL (Grant) dintre care cel mult 25% vor fi alocate pentru costuri administrative, cel puțin 75% vor fi direcționate pentru costuri de program.  

Se preconizează a fi finanțate circa 5 proiecte implementate în parteneriat de GAL-OSC. 

Contribuția GAL-ului împreună cu OSC-ul partener trebuie să reprezinte cel puțin 10% la suma Grantului.  

Termenul limită de aplicare

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor online este 20 martie, 2024, inclusiv. 

Informații detaliate privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora pot fi găsite în Termenii de referință ale Fondului pentru parteneriate GAL-Societatea Civilă și anexele acestuia. 

Pentru informații adiționale și/sau clarificări cu privire la apelul de propuneri, vă rugăm să expediați un mesaj la adresa: vitalie.ababii@solidarityfund.md cu maxim 5 zile înainte de data limită de depunere a formularului sau să apelați nr. de tel: 060167674. 

Sesiunea de informare privind Fondul pentru parteneriate GAL-Societatea Civilă: 

Pentru buna înțelegere a regulamentului prezentului Fond, SFPL în Moldova va organiza o sesiune de informare, care se va desfășura în perioada 26 – 28 februarie 2024. Data și ora exactă pentru sesiunea de informare cât și alte aspecte organizatorice ale acesteia vor fi comunicate ulterior. 

Fondul pentru parteneriate GAL-Societatea Civilă este implementat în cadrul  Proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei. Proiectul este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.