logo-loader
Granturi

Rezultatele apelului de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală

Vizite: 184
Domeniul: Dezvoltare rurală
Data publicării: 8.08.2023

Scopul proiectului este crearea unui mediu favorabil pentru instituționalizarea abordării LEADER în Republica Moldova, astfel încât să se sprijine formarea unui mecanism de dezvoltare la nivel național care poate genera o creștere incluzivă pentru comunitățile rurale la nivel local.   

În cadrul Apelului de propuneri au fost recepționate aplicații de la 4 Grupuri de Acțiune Locală create în perioada 2021-2022,  care activează în baza principiilor abordării LEADER și care au fost înregistrate în calitate de persoană juridică. GAL-urile respective au depus dosarul și au fost selectate în cadrul fazei pilot a Programului LEADER 2022-2023, însă nu au primit finanțare integral sau parțial. 

Amintim că misiunea Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 3.0 este de a consolida capacitățile operaționale și de implementare ale GAL-urilor și de a dezvolta competențele de management a GAL-urilor pe subiecte specifice. 

Astfel, în rezultatul unui proces complex de evaluare au fost selectate spre finanțare toate 4 aplicații depuse de Grupurile de Acțiune Locală cu un buget total de 4.800.000,00 MDL. Rezultatele finale le găsiți aici.