logo-loader
Comunicare

Întrebări & Răspunsuri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, 2020

  • Dezvoltare rurală
  • Noutăți
28 mai 2020
Vizite: 1008

Apelul de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, ediția 2020, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid este deschis până la data de 15 iunie 2020.

La 22 mai 2020, s-a desfășurat sesiunea online de informare cu privire la apelul de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE, 2020, înregistrarea video fiind disponibilă aici. În timpul acesteia, echipa de coordonare a oferit mai multe detalii despre conceptul și documentația apelului, oferind răspunsuri la întrebările apărute pe parcursul evenimentului. Toate răspunsurile le găsiți mai jos. Amintim că Fondul Inițiativelor Pilot este un instrument de suport al ideilor inovative menite să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale.

Întrebare: Costurile TVA pot fi incluse în suma totală a contribuției proprii?

Răspuns: Da, contribuția proprie include și taxa pe valoare adăugată.

Întrebare: Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt eligibile pentru a aplica în cadrul apelului?

Răspuns: GAL ca entitate nu este eligibil pentru acest apel, sunt eligibili antreprenorii care

activează inclusiv pe teritoriul aferent Grupului de Acțiune Locală.

Întrebare: Vor fi acceptate cheltuielile documentate prin acte de achiziție/contracte de prestări servicii cu persoane fizice?

Răspuns: Da, sunt acceptate acte de achiziții sau contracte de prestări servicii cu persoane fizice ca documentație confirmativă la raportarea financiară a contribuției proprii.

Întrebare: Afacerile din domeniul vitivinicol sunt eligibile în cadrul apelului?

Răspuns: Da, ideile inovative aferente acestui sector sunt eligibile în cadrul apelului. Recomandăm să consultați punctul 3 din documentul Reguli de participare care oferă informații despre entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri.

Întrebare: Contribuția minimă de 40% din cofinanțare sau din costurile totale ale proiectului?

Răspuns: Contribuția solicitantului va fi de cel puțin 40% din valoarea totală a bugetului prezentat. Recomandăm să consultați punctul 6 din documentul Reguli de participare.

Întrebare: SRL rezident în Republica Moldova, cu 25% capital străin este eligibil?

Răspuns: Da, în contextul în care activitatea de bază a întreprinderii se desfășoară în Republica Moldova, și entitatea este plătitor de taxe în bugetul național. Recomandăm să consultați punctul 3 din documentul Reguli de participare care oferă informații despre entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri

Întrebare: Dacă se introduc mai puțin de 1000 de caractere în rubricile din nota de concept, e o problemă?

Răspuns: Da. Trebuie să oferiți informații în corespundere cu numărul minim și maxim de caractere setat pentru fiecare întrebare. În cazul în care nu atingeți numărul minim de caractere sau depășiți numărul maxim nu veți putea finaliza înregistrarea.

Întrebare: La criteriile de eligibilitate nu văd perioada minimă de activitate a întreprinderii, dar la documentele solicitate se cer situațiile financiare din ultimii doi ani

Răspuns: Situația financiară pentru ultimii doi ani este solicitată în cazul companiilor care activează de mai mulți ani. Pentru întreprinderile tinere, se solicită completarea raportului financiar simplificat, atașat la formular.

Întrebare: Întreprinderea ce își desfășoară activitatea în zonă/localitate rurală dar adresa juridică este în centru raional/oraș, este eligibilă să participe la apel?

Răspuns: Vă îndemnăm să aplicați. Acest gen de situații vor fi analizate individual pentru fiecare proiect în parte. În cazul în care întreprinderea contribuie nemijlocit la dezvoltarea zonelor rurale va fi acceptată.

Întrebare: Care este bugetul minim al proiectelor ce vor fi finanțate? Pot fi depuse proiecte mai mici?

Răspuns: Nu este stabilit un plafon minim. Recomandăm să vă documentați despre suma maximă de cofinanțare la punctul 6 al documentului Reguli de participare.

Întrebare: Pentru limita de cofinanțare de 600,000 lei sunt eligibile doar asociații de producători înregistrate juridic? În cazul în care trei producători doresc să coopereze în cadrul acestui apel iar asocierea ar putea fi legalizată ulterior, este posibil de aplicat?

Răspuns: Ca să beneficiați de suma maximă de cofinanțare predestinată formelor organizatorice asociative puteți depune dosarul cu datele unui singur producător și să indicați neapărat faptul că doriți să vă asociați. În cazul în care veți fi selectați una din condițiile de bază va fi să vă înregistrați până la semnarea contractului.

Întrebare: S-a menționat că vor fi finanțate proiecte cu impact asupra economiei locale. Prin ce se caracterizează acest impact?

Răspuns: Impactul la nivel local se reflectă în numărul de locuri de muncă create în localitățile rurale, oferirea unui serviciu/produs lipsă în localitățile rurale, rezolvarea unor probleme cu care se confruntă sectorul antreprenorial etc.

Întrebare: Când vor fi anunțate rezultatele apelului?

Răspuns: Se estimează inițierea activităților de proiect către data de 10 iulie 2020. Respectiv, toate etapele de evaluare, anunțare a rezultatelor și semnare a contractelor cu entitățile selectate vor fi realizate până la această data.

Întrebare: Se va ține cont de acoperirea mai multor zone ale Republicii Moldova la acordarea granturilor sau mai importantă este ideea și impactul, chiar daca vor fi mai multe inițiative din același raion?

Răspuns: Toate formularele depuse vor fi evaluate în baza criteriilor de evaluare stipulate în punctul 9 al documentului Reguli de participare. Nu am stabilit o delimitare teritorial-administrativă sau repartizare geografică determinată pentru proiectele ce vor fi implementate și nu se acordă punctaj pentru repartizarea teritorială.

Întrebare: Gospodăriile Țărănești pot depune dosarul în cadrul apelului?

Răspuns: Da, GȚ-urile sunt eligibile și sunt încurajate să aplice.

Întrebare: Contribuția de 40% trebuie să fie proprie sau putem apela la părți terțe.

Răspuns: Nu este neapărat ca sursele contribuției proprii să aparțină exclusiv solicitantului. Sunt încurajate parteneriatele cu părți terțe în contextul atragerii fondurilor, cu mențiunea ca proveniența acestor surse să fie indicată în bugetul proiectului.

Apelul de propuneri este implementat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă