logo-loader
Comunicare

Invitație de participare în procesul de analiză instituțională a Grupurilor de Acțiune Locală

  • Dezvoltare rurală
  • Noutăți
22 mai 2024
Vizite: 49

Începând cu 2016, Uniunea Europeană și Guvernul Poloniei finanțează implementarea abordării LEADER  în țară și transpunerea acesteia în calitate de mecanism național de dezvoltare economică rurală.

Prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), în satele Moldovei sunt create oportunități unice pentru dezvoltarea afacerilor și noilor locuri de muncă, este îmbunătățită infrastructura locală etc. Prin intermediul Proiectului „EU4Moldova: Dezvoltarea Comunităților Locale”,  implementat în prezent de către Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD), va fi efectuat un studiu cuprinzător pentru a analiza capacitățile instituționale și manageriale ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LEADER (RNDRL) și a 20 de Grupuri de Acțiune Locală. Rezultatele acestui studiu vor servi drept bază pentru elaborarea planurilor de dezvoltare pentru RNDRL și GAL-urilor pentru definirea programelor de formare, precum și pentru definirea mecanismelor sistemice de autoevaluare și dezvoltare continuă a RNDRL și a GAL-urilor. Aceste activități vor contribui la atingerea obiectivului programului de a asigura creșterea capacităților operaționale și de implementare a GAL-urilor, și de a consolida RNDRL ca garant al procesului de dezvoltare LEADER. 

În acest context, SFPL în MD invită GAL-urile să-și manifeste interesul pentru a participa în procesul de analiză instituțională ce va fi desfășurat pentru fiecare GAL selectat. Scopul este de a efectua o analiză funcțională detaliată a activităților desfășurate de fiecare GAL, de a identifica punctele forte și punctele slabe ale GAL și de a formula concluzii și recomandări concrete care să contribuie la consolidarea performanței instituționale

Analiza va fi efectuată de către o echipă de experți în domeniu, din România pentru fiecare GAL selectat, asigurând/păstrând obiectivitatea și imparțialitatea din partea acestora. În total, se preconizează selectarea a 20 de GAL-uri din toate trei zone geografice ale Moldovei (nord, centru și sud) cu diferite niveluri de dezvoltare și experiență (nivel scăzut, mediu și înalt de dezvoltare) pentru a fi supuse procesului de analiză în următoarele luni. Selectarea propriu zisă va fi efectuată de către o comisie formată din cel puțin trei (3) persoane din cadrul SFPL în MD și RNDRL. Evaluarea GAL-urilor se va face în ordinea prezentării informațiilor solicitate, iar la baza selecției vor sta două criterii principale: motivația participării în cadrul procesului de analiză instituțională și amplasarea geografică

La final, fiecare GAL care va trece prin procesul de analiză instituțională va a avea posibilitatea, începând cu anul 2025, să obțină finanțare din partea SFPL în MD pentru implementarea măsurilor incluse în planurile individuale de dezvoltare elaborate în baza rezultatelor analizei instituționale efectuate. 

Pentru a da curs invitației de participare la exercițiul de analiză instituțională, GAL-urile sunt încurajate să completeze informația solicitată până la data de 27.05.2024, inclusiv, accesând următorul link:  https://form.jotform.com/241421591829358

Procesul de analiză instituțională a Grupurilor de Acțiune Locală este efectuată în cadrul Programului „EU4Moldova: Comunități Locale” finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.   

Partenerii strategici sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă