logo-loader
Comunicare

Rezultatele apelului de propuneri (Inception Fund) pentru Grupurile de Acțiune Locală nou create 

  • Anunțuri
  • Dezvoltare rurală
15 iulie 2022
Vizite: 481

Apelul de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală a fost inițiat în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală (FDR) – Inception Fund, parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” (MRLP) finanțat de USAID și Polish Aid. Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea durabilă a condițiilor de trai și creșterea economică incluzivă în zonele rurale fiind implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

În cadrul Apelului de propuneri au fost recepționate aplicații de la 15 Grupuri de Acțiune Locală create în perioada 2021-2022,  care activează în baza principiilor abordării LEADER și care au fost înregistrate sau au inițiat procesul de înregistrare al GAL-ului ca persoana juridică. 

Amintim că scopul FDR – Inception Fund este de a oferi suport și oportunități pentru GAL-urile noi create în gestionarea proceselor de dezvoltare locală, prin participarea activă a populației și a actorilor locali la îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea rurală, precum și la consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER. 

Astfel, în rezultatul unui proces complex de evaluare au fost selectate spre finanțare toate 15 aplicații depuse de Grupurile de Acțiune Locală cu un buget total de 8.164.005,00 MDL. Rezultatele finale le găsiți aici

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă