logo-loader
Comunicare

Servicii instruire în limba engleză

 • Anunțuri
 • Licitație
16 martie 2022
Vizite: 228

Obiectivul achiziției îl constituie organizarea cursurilor de instruire în limba engleză, pentru angajații SFPL în MD.

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:

 1. Organizarea cursului de instruire în limba engleză, structurat pe 3 grupe: Elementary, Intermediate și Upper Intermediate;
 2. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului;
 3. Evaluarea cursului de instruire și întocmirea raportului privind activitatea de instruire;
 4. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice).

Condiții de participare la procesul de achiziție: 

 1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire;
 2. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;
 3. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline.

Aplicanți eligibili/calificări necesare: 

 1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate;
 2. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice);
 3. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba engleză și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.

Pentru mai multe detalii despre termenii de referință click aici. Termenul limită de depunere a dosarelor: 11/04/2022, ora locală 09:00.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă