logo-loader
Comunicare

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală „Codrii Călărașului”, sprijină educația științifică la Gimnaziul „Constantin Ețco” din satul Horodiște

  • Istorii
2 noiembrie 2023
Vizite: 146

Elevii Gimnaziului „Constantin Ețco” din satul Horodiște sunt implicați în activități teoretico-practice, care le dezvoltă interesul și cunoștințele în domeniul cercetării fenomenelor biochimice și fizice. Începând cu anul de studii 2023, instituția a fost dotată cu microscoape, set de senzori și termovizoare, care le oferă elevilor posibilitatea de a explora și înțelege lumea înconjurătoare într-un mod interactiv și captivant.

Sprijinul valoros a fost oferit de Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Codrii Călărașului” în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală (FDR) „Inception Fund” parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.

Acesta nu este singurul proiect implementat cu suportul GAL-ului „Codrii Călărașului”. Momentan, prin intermediul FDR „Inception Fund” au fost implementate șapte proiecte de dezvoltare locală, în domenii precum agricultură, turism, cultură, apicultură, activități de recreere și agrement. Proiectele menționate au fost selectate în rezultatul desfășurării apelului local de propuneri de proiecte lansat pe teritoriul GAL, care a vizat beneficiari din cele trei sectoare cheie: antreprenorial, public și civic.

GAL-ul „Codrii Călărașului” a fost creat și înregistrat în anul 2022,  acoperind zece unități administrativ-teritoriale cu 18 localități. Victoria Ostap, directoarea GAL-ului „Codrii Călărașului” a menționat despre faptul că oamenii sunt dornici să dezvolte inițiative locale, dar în același timp încă nu au suficientă experiență în scrierea și implementarea proiectelor.

„Concurența sănătoasă dezvoltă nivelul și calitatea proiectelor, dar și diversitatea acestora,” a afirmat Victoria Ostap, care încurajează locuitorii să ceară ajutor și să fie curajoși pentru a aplica la granturi. Potrivit Victoriei Ostap, proiectul Gimnaziului „Constantin Ețco” a câștigat datorită conceptului și ideii inovatoare.

Prin dotarea cabinetului de biologie cu echipamente moderne, Gimnaziul „Constantin Ețco” oferă elevilor oportunitatea de a se implica în experimente și observații practice. Microscoapele permit explorarea lumii microscopice și studiul detaliat al organismelor vii. Setul de senzori și termovizoarele facilitează înțelegerea fenomenelor fizice și biochimice, cât și a impactului ecologic asupra societății. Aceste activități teoretico-practice îi vor ajuta pe elevi să înțeleagă importanța unui mod sănătos de viață și să dezvolte o gândire critică și analitică.

Potrivit directorului instituției, Vasile Lozinschi, microscoapele pe care le avea instituția de învățământ erau produse în anul 1969, deci aveau peste 50 de ani. Necesitatea procurării noilor echipamente era imperativă.

„Noile tehnologii pe care le are instituția le permite elevilor să înțeleagă și să experimenteze ceea ce este scris în cartea de biologie sau fizică. Avem senzori de măsurare a sunetelor, de umiditate, termici, detectare gaze, precum și pentru măsurarea calității aerului. În total avem 16 seturi, deci pentru un laborator întreg, astfel încât copiii să studieze în paralel. Cred că acest laborator va influența rezultatele școlare, inclusiv datorită elevilor care au o pasiune specială pentru acest domeniu”, a declarat Vasile Lozinschi.

În ultimii ani, instituția a reușit să înregistreze progrese semnificative atât în sport, cât și la olimpiadele raionale. De asemenea, directorul instituției ne-a mărturisit că are planuri mărețe și proiecte care așteaptă să fie realizate. Momentan, în proces de modernizare este sala de sport, precum și schimbarea, pentru prima oară, a acoperișului instituției.

Investiția făcută prin intermediul GAL-ului „Codrii Călărașului” va avea un impact semnificativ asupra educației științifice în școală. Elevii vor fi motivați să învețe și să exploreze lumea înconjurătoare într-un mod interactiv și captivant. Acest sprijin contribuie la formarea unei noi generații de tineri pasionați de știință și de protejarea mediului înconjurător.

Valoarea totală a proiectului este de 99 840, 00 de lei, dintre care 55 910,00 oferiți de GAL. Din acești bani, pe lângă echipamentele moderne, s-a procurat mobilier adaptat după dezvoltarea fiziologică a copiilor, și anume 30 bănci, 30 scaune, două dulapuri, dar și o tablă gigantă panoramică.

GAL-ul „Codrii Călărașului” este unul din cele 15 GAL-uri nou-create care prin intermediul FDR „Inception Fund”, care au obținut suport informațional și financiar în gestionarea proceselor de dezvoltare locală, prin participarea activă a populației și a actorilor locali la îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea rurală, precum și la consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER.

Astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova activează 48 de GAL-uri, acoperind peste 50% din teritoriul țării și stimulând creșterea economică și inovația în zonele rurale.

Fondul de Dezvoltare Rurală – Inception Fund al proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” este co-finanțat de către USAID și Polish Aid, implementate de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Conținutul publicației reprezintă punctul de vedere al autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID și/sau al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă