logo-loader

Lună: februarie 2020

Istorii de succes

Fondul Granturilor Mici anunță apel deschis pentru ediția Revitalizare

,

28 februarie 2020
Vizite: 1705

Fondul Granturilor Mici (FGM) este un program al Reprezentanței Fundației „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid.

ACTUALIZARE: Rectificare nr. 1

Misiunea FGM este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală implementate de autoritățile publice locale în cooperare cu partenerii locali.

FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană este organizată în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polonia. Apelul este cofinanțat din fondurile programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone – Polish aid.

FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană are ca obiectiv susținerea procesului de implementare a Programelor de Revitalizare Urbană ca instrumente a politicii urbane – mijloc principal de stimulare a dezvoltări urbane durabile a zonelor orașului, inclusiv aspecte sociale, economice, de mediu, spațiale și culturale.

Bugetul total al apelului  FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană este până la 3 900 000,00 MDL.

Sunt eligibile să participe la apel, primăriile orașelor și municipiilor care au elaborat și aprobat Program de Revitalizare Urbană în vigoare, conform prevederilor Liniilor Directoare.[1]

Documentația apelului de proiecte:

-> Reguli de participare

DEADLINE EXTINS! Aplicația completă poate fi expediată, până la 22 aprilie 2020, ora 09:00, prin e-mail la adresa spf@solidarityfund.md și va include:

 1. formularul aplicației de finanțare completat – conform modelului (în format doc, maxim 14 pagini în total);
 2. bugetul aplicației completat – conform modelului (în format xls);
 3. decizia Consiliului Local privind cofinanțarea (sau scrisoarea de garanție privind cofinanțarea din partea primăriei)
 4. programul de revitalizare (inclusiv decizia Consiliului Local de aprobare);
 5. decizia / dispoziția de desemnare a persoanei responsabile de revitalizarea urbană;
 6. alte documente relevante (ex: acorduri de parteneriat (partener/i civic și partener/i din mediul de afaceri, după caz).

Notă: Nu este solicitată sau necesară prezentarea pe hârtie a aplicației sau anexelor!

Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă.

Documente privind evaluarea proiectelor FGM:

1) Evaluarea formală;

2) Evaluarea conținutului.

Termen limită de aplicare este 30 martie 2020, ora 9:00.

IMPORTANT: Pentru intervențiile de infrastructură planificate, aplicanții trebuie să solicite în cadrul apelului, evaluarea tehnică, care va fi realizată de expertul tehnic independent asigurat de Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană.

În acest sens, fiecare aplicant ne va contacta până la data de 10 martie 2020, ora 15.00, prin e-mail — alexandru.vataman@solidarityfund.md sau telefon la numărul 069757675 pentru a planifica vizita expertului în oraș.

Sesiunea de informare privind FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană

Pe data de 10 martie 2020, ora 10:00, la biroul Solidarity Fund PL în Moldova, Chișinău, str. Sfatul Țării 27, etajul 4, birou 45, va fi organizată sesiunea de informare cu privire la apelul de propuneri din cadrul programului FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană. Pentru participarea la sesiunea de informare, vă rugăm să vă înregistrați până la 5 martie 2020 prin e-mail la adresa alexandru.vataman@solidarityfund.md sau puteți să ne contactați la tel: 069757675. Fiecare oraș eligibil poate fi reprezentat la sesiunea de informare de maxim două persoane (recomandabil, persoanele care vor fi implicate în pregătirea aplicației de participare, în special persoanele responsabile de revitalizarea urbană).


[1] Linii Directoare, mai 2018.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER — UE 2020

,

24 februarie 2020
Vizite: 2487

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE este un instrument implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova.

În anul 2020 este implementată în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid. Misiunea Fondului este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin cofinanțarea proiectelor de dezvoltare, implementate de partenerii locali.

Ediția 2020  are scopul să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea și consolidarea abordării LEADER.

Bugetul total al apelului de propuneri FDR LEADER-UE 2020 – este de 15.466.000,00 MDL.

Entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri

Sunt eligibile să participe Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova care corespund principiilor de bază ale abordării LEADER și dispun deStrategia de Dezvoltare Locală, aprobată de Adunarea Generală (Consiliul) GAL.

Documentația apelului de proiecte:

Regulile de participare Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020

Aplicația completă trebuie expediată doar prin e-mail la adresa spf@solidarityfund.md, și va include:

 1. formularul cererii de aplicare semnată (în format doc și în formă scanată) conform Anexa 1 – Modelul formularului de cerere;
 2. bugetul pentru implementarea activităților GAL în anul 2020 conform Anexa 2 – Modelul bugetului;
 3. Acordul de Parteneriat Teritorial al GAL semnat;
 4. procesele verbale de selectare și aprobare a organelor GAL, inclusiv organului responsabil a GAL; 
 5. Strategia de Dezvoltare Locală (Planul Strategic de Acțiune) GAL;
 6. procesul verbal de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locală (Planului Strategic de Acțiune) GAL;
 7. procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrare, în cadrul căreia a fost aprobată participarea la apelul de propuneri FDR LEADER-UE 2020 și au fost selectate prioritățile de finanțare în anul 2020;
 8. raportul de activitate a GAL pentru anul 2019 și procesul verbal de aprobare a raportului;
 9. raportul/procesul verbal a Comisiei de cenzori (comitetului de audit) pentru verificarea activităților din anul 2019 și procesul verbal de aprobare a  raportul/procesul verbal a Comisiei de cenzori (se prezintă după caz);
 10. situația financiară simplificată a GAL pentru anul 2019 Anexa 3 – Modelul raport financiar simplificat.

Notă: Nu este necesară prezentarea documentelor pe suport hârtie.

Documente privind evaluarea dosarelor depuse în cadrul FDR LEADER — UE 2020:
Evaluarea formală
Evaluarea conținutului

Termen limită de aplicare: 30 martie 2020, ora 17:00.
Persoana de contact: Radu Tucan, tel: 068232621, e-mail: radu.tucan@solidarityfund.md

*Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă.

Sesiunile de informare privind Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020
Pe data de 3 martie 2020 la Cahul, 4 martie 2020 la Comrat, 5 martie 2020 la Bălți și 6 martie 2020 la Chișinău.
Pentru înregistrarea la sesiunile de informare, vă rugăm să vă înregistrați până joi, 27 februarie 2020, online aici sau puteți să ne contactați  la tel — 068232621 sau e-mail: radu.tucan@solidarityfund.md
GAL-ul poate fi reprezentat la sesiunea de informare de maxim trei persoane (recomandabil, persoanele care vor fi implicate în pregătirea aplicației de participare).

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel privind elaborarea a cinci spoturi video cu și despre istoriile de succes din abordarea LEADER. Deadline – 3 martie

,

17 februarie 2020
Vizite: 780

Solidarity Fund PL în Moldova este organizația care susține dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova prin aplicarea diverselor instrumente internaționale și adaptarea lor la contextul național.

Prin intermediul abordării LEADER susținem inițiativele locale care contribuie la procesul de dezvoltare rurală și au impact economic și social la nivel local. În decursul celor trei ani de implementare a abordării LEADER, au fost implementate sute de proiecte, care țin de dezvoltarea aspectului economic, cultural și de al imaginii satelor din țară. Mai multe despre abordarea LEADER găsiți aici.

Echipa noastră anunță concurs pentru producerea spoturilor video în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”.  În scopul prezentării și promovării istoriilor de succes înregistrate în cadrul implementării abordării LEADER în Republica Moldova, vor fi elaborate cinci spoturi video. Prin acest apel încurajăm/invităm toate companiile media sau organizațiile specializate în prestarea acestui tip de servicii, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

 1. Elaborarea scenariului pentru patru spoturi la patru istorii de succes separate, plus un spot general (comasat din istoriile menționate) în colaborare cu echipa Solidarity Fund PL în Moldova. Aici puteți vedea un model de spot, care prezintă o istorie de succes din cadrul abordării LEADER;
 2. Elaborarea în total a cinci spoturi video cu realizarea subtitrărilor în engleză. Fiecare spot va fi de maxim două minute. Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție. Este necesară disponibilitatea maximă a echipei de realizare a spoturilor, întrucât vor fi executate patru deplasări în teritoriu pentru captarea secvențelor video necesare;
 3. Pregătirea a 5 fotografii-cover cu secvențele cheie din spot care urmează a fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;
 4. Adaptarea spotului pentru cele mai uzuale formate;
 5. Predarea tuturor surselor aferente spotului.

Organizația selectată va semna un contract de prestare a serviciilor. Termenii de realizare sunt între 10 martie – 10 aprilie 2020 (30 de zile). Spoturile realizate urmează a fi predate beneficiarului în variantă finală pe data de 10 aprilie 2020.

Criteriile de selecție:

 • Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social)
 • Oferta financiară
 • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă );
 2. Conceptul general de realizare a produsului;
 3. Oferta financiară, care va include prețul pentru realizarea unor cinci spoturi video. Prețurile vor fi indicate în euro, cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Euro;
 4. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani în conformitate cu exemplu de video menționat anterior;
 5. Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md sau direct la sediul Solidarity Fund PL în Moldova (str. Sfatul Țării 27, of. 45, Chișinău, Republica Moldova) până pe 3 martie 2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068 262 238 sau la adresa de e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md.

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova” este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și a Asistenței Poloniei.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Ai experiență în domeniul coordonării administrative? Aplică acum!

,

13 februarie 2020
Vizite: 431

Solidarity Fund se extinde! Suntem în căutarea unei persoane ce va ocupa poziția de Coordonator Administrativ.

Tipul contractului: contract individual de muncă 

Limbi de lucru: română, rusă, engleză 

Implicarea: normă deplină 

Scopul poziției: coordonarea și asigurarea bunei organizări a proceselor și activităților din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova. 

Sarcini și responsabilități: 

– Coordonarea și asigurarea procurărilor pentru buna funcționare a biroului și proceselor organizației; 

– Administrarea proceselor logistice ale organizației; 

– Comunicarea cu furnizorii și partenerii organizației; 

– Pregătirea și evidența contractelor organizației; 

– Gestionarea corespondenței (inclusiv emailul organizației); 

– Asigurarea în mod proactiv buna organizare a activității (aspecte de ordin administrativ: rechizite, ordine, norme SSM și de incendiu, resurse umane etc.); 

– Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional; 

– Gestionarea registrelor interne;  

– Coordonarea activităților de birou. 

Competențe și calificări necesare: 

– Experiența de lucru într-o poziție similara min. 6 luni; 

– Abilități de operare la PC: Word, Excel, PowerPoint; 

– Abilități de operare echipament de birou (xerox, printer etc.) 

– Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 

– Abilități de a lucra independent și în echipă; 

– Responsabilitate și punctualitate; 

– Managementul timpului; 

– Atenție la detalii; 

– Persoană deschisă pentru experiențe noi; 

– Integritate, implicare și entuziasm. 

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „Coordonator Administrativ”, următoarele documente: 

– CV-ul actualizat; 
– O scrisoare de motivare (maxim – 1 pagină). 

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 25 februarie 2020, ora locală 10:00. 
 

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați. 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui Coordonator de proiecte|Revitalizare Urbană

,

13 februarie 2020
Vizite: 513

Solidarity Fund PL în Moldova își extinde echipa.

Poziția: Coordonator de proiecte în domeniul revitalizării urbane 
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova 
Tipul contractului: contract individual de muncă  
Limbi de lucru: română, rusă, engleză 
Implicarea: normă deplină 

Scopul poziției: asigurarea bunei organizări a activităților Solidarity Fund PL în Moldova în domeniul dezvoltării urbane. 

Sarcini și responsabilități: 

 • Coordonarea și implementarea independentă a activităților; 
 • Coordonarea implementării eficiente a proiectelor de revitalizare urbană; 
 • Comunicarea cu orașele implicate în procesul de revitalizare urbană; 
 • Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.; 
 • Comunicarea cu partenerii organizației; 
 • Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional; 
 • Asigurarea respectării termenilor de implementare și raportare de către orașele implementatoare de proiecte de revitalizare urbană; 
 • Oferirea suportului orașelor în procesul de implementare și raportare în cadrul proiectelor de revitalizare urbană; 
 • Coordonarea aplicării regulilor Fondului Granturilor Mici – ediția Revitalizare Urbană; 
 • Organizarea și deplasarea în vizite de lucru, de monitorizare în teren (în orașele implementatoare de proiecte de revitalizare urbană); 
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătirea tabelelor; 
 • Alte activități operaționale și management organizațional. 

Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în științe administrative, dezvoltare regională, urbanism, sociologie sau alte domenii conexe; 
 • Experiență de lucru într-o poziție similară min. 2 ani; 
 • Experiență de lucru în urbanism / dezvoltare urbană / regională prezintă un avantaj; 
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) va constitui un avantaj; 
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox etc.); 
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate și punctualitate; 
 • Persoană deschisă pentru experiențe noi; 
 • Implicare și entuziasm; 
 • Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea priorităților; 
 • Permis de conducere categoria B și automobil propriu prezintă un avantaj.  

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea ”Coordonator de proiecte – Revitalizare Urbană”, următoarele documente (în română sau engleză): 

– CV-ul actualizat; 
– O scrisoare de motivare (1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză. 

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 2februarie 2020, ora locală 10:00. 

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați. 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă