logo-loader

Lună: mai 2021

Istorii de succes

Parteneriatele consolidate de pe ambele maluri ale Nistrului pot participa la apelul de propuneri Acces pentru Succes+, ediția 2021

,

21 mai 2021
Vizite: 373

Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea Apelului de Propuneri Acces pentru Succes+. Această inițiativă este implementată în cadrul direcției de dezvoltare „Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului”, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul primului proiect A2S .

Scopul A2S+ este să ofere susținere partenerilor locali de pe ambele maluri Nistrului pentru consolidarea cooperării, oferind oportunități de sustenabilitatea parteneriatelor deja create și dezvoltate în cadrul primei ediții A2S. În cadrul aceleași ediții, parteneriatele au fost create în câteva etape, ce au inclus constituirea, dezvoltare capacităților parteneriatelor și susținerea lor în cadrul unei scheme de grant. Actualmente, prin intermediul unei abordări inovative a echipei Solidarity Fund PL în Moldova – abordare ce prevede încurajarea colaborării de lungă durată între comunități, proiectul se află în etapa trei, cea de Consolidare.
Sunt eligibile să participe Parteneriatele constituite din minim doi (2) reprezentanți ai comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru, participanți ai Proiectului A2S, inclusiv comunitățile locale Krasnyj Okteabri (Camenca) și Slobozia-Rașcov (Camenca).
Bugetul total al apelului de propuneri a Ediției A2S+ 2021 este de 700.000,00 MDL.
Procedura de aplicare
Depunerea aplicațiilor în cadrul prezentului apel de propuneri se realizează online accesând formularul de cerere. Vă îndemnăm să consultați, în prealabil, Regulile de participare:
Formularul de cerere va fi depus online, fiind însoțit de (i) Bugetul pentru implementarea activităților și (ii) Declarația de parteneriat completată și semnată de participanții Parteneriatului, astfel confirmând consimțământul de a colabora în vederea implementării proiectului, precum și rolurile și obligațiile Partenerilor-participanți la program. ( ☝️ În limba rusă – Regulile, Formularul de cerere, Bugetul, Declarația de parteneriat)
Fiecare dosar recepționat va primi un răspuns cu un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă.
Formularul de cerere nu poate depăși cinci (5) pagini.
Data limită de aplicare
Aplicațiile sunt depuse online până pe 4 iunie 2021, ora 17:00.
În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să apelați la persoana de contact, Rozanna Odabașean – rozanna.odabasean@solidarityfund.md, 068262297.
Întrebările trebuie să fie expediate până în 28 mai, 2021. Toate răspunsurile și aplicațiile la întrebările și solicitările înregistrate până pe 28 mai, 2021, vor fi publicate pe 31 mai, 2021, pe pagina web www.solidarityfund.md.

Apelul de propuneri este implementat în cadrul Fondului Granturilor Mici finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Vino în echipă ca specialist/ă suport IT

,

18 mai 2021
Vizite: 351

Solidarity Fund PL in Moldova caută un/o specialist/ă suport IT cu mult entuziasm și multă dedicație pentru ceea ce face, cu experiență anterioară în lucrul de suport/helpdesk IT.

Specialistul/-a se va ocupa de toate aspectele operaționale și tehnice ale componentelor hardware și software, precum și alte instalări IT pentru angajați și sediul Organizației. În colaborare cu echipa IT din Polonia, specialistul/-a suport IT va asigura funcționarea eficientă a sistemelor de utilizatori și va asista la rezolvarea solicitărilor de suport hardware și software din partea colegilor, în persoană și la distanță (telefonic sau în scris). Ocazional, specialistul/-a va oferi asistență și consultanță colaboratorilor externi și partenerilor locali ai Organizației.

Ce vei face tu:  

 • Oferi suport angajaților, atât în persoană, cât și la distanță, ca prim punct de contact pentru probleme și soluții de IT;
 • Răspunzi solicitărilor ex-prompte (în timpul orelor de lucru) în caz de neregularități în funcționarea sistemelor IT, oferind asistență în diagnosticarea și corectarea acestora;
 • Ești responsabil/ă de procesul de onboarding și de handover din punct de vedere IT al angajaților – asiști la crearea/suspendarea conturilor de utilizator, coordonezi predarea echipamentului, orientezi noii angajați în utilizarea sistemelor și a serviciilor de IT ale Organizației;
 • Asiguri respectarea în permanență a procedurilor și proceselor de IT ale Organizației, oferind îndrumare și instructaj suplimentare acolo unde va fi cazul;
 • Cercetezi și testezi noi metode de a îmbunătăți și spori productivitatea sistemelor informaționale în cadrul Organizației;
 • Gestionezi atribuirea licențelor Zoom angajaților la cerere;
 • Stabilești relații bune de colaborare cu toate unitățile și membrii acestora, identifici orice noi necesități ale acestora în materie de IT și le transmiți echipei IT din Polonia;
 • Efectuezi regulat (min. 2x pe an) auditul componentelor hardware și software existente, pentru a le monitoriza perfomanța, în colaborare cu specialistul senior de securitate IT;
 • Inventariezi periodic echipamentele, consumabilele și alte bunuri IT aflate în proprietatea Organizației;
 • Constați deficiturile de hardware și software sau necesitățile de înlocuire a acestora, cercetezi cele mai convenabile opțiuni de pe piață și coordonezi procesul de achiziție, împreună cu echipa IT din Polonia;
 • Intermediezi comunicarea cu furnizorii de servicii și bunuri IT la nivel local.

Ce căutăm noi:  

 • Experiență anterioară într-un rol de suport IT; 
 • Bună înțelegere a sistemului de operare Windows 10 și a suitei de aplicații Microsoft 365; 
 • Cunoștințe de bază de configurare și depanare hardware, inclusiv imprimante; 
 • Abilități de diagnosticare a problemelor, abordare metodică și strategică pentru rezolvarea acestora, precum și bune capacități de documentare; 
 • Ești la curent cu cele mai noi tendințe din domeniul IT;
 • Personalitate comunicativă, orientată spre client; 
 • Capacitatea de a comunica jargon tehnic de IT în termeni simpli, cu un nivel potrivit de asertivitate;  
 • Lucrezi eficient sub presiune atât în echipă, cât și pe cont propriu, cu atenție sporită la detalii; 
 • Respectarea securității și confidențialității tuturor informațiilor, sistemelor și echipamentelor Organizației; 
 • Fluent/ă în limba română, nivel mediu de limba engleză – scris și conversațional (cunoștințele de rusă și/sau poloneză vor constitui avantaj).  

Ce îți oferim:  

 • Pachet salarial atractiv; 
 • Program de lucru flexibil, în funcție de necesități; 
 • Proces continuu de coaching și mentorat, cu experți internaționali în domeniu; 
 • Oportunitatea de a co-crea și pilota instrumente inovative de IT; 
 • Mediu de lucru dinamic și prietenos, în care te vei simți apreciat/ă; 
 • Organizație internațională stabilă, cu lungă experiență în sfera dezvoltării locale.  

Cum aplici:  

Persoanele interesate sunt invitate să trimită un CV (max. 4 pagini) și o scrisoare de intenție (nu mai mult de 1 pagină) la adresa de email: hr@solidarityfund.md, cu mențiunea Angajare – Specialist/ă suport IT

Așteptăm aplicația ta până pe 7 iunie 2021, ora 23:59 . Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării pe poziția de Specialist/ă suport IT. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Coordonator/ Coordonatoare a Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova

,

7 mai 2021
Vizite: 577

Echipa noastră angajează  Coordonator/Coordonatoare a Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova. Scopul poziției de Coordonator al RNRU include administrarea eficientă a activităților rețelei și dezvoltarea instituțională a RNRU.

Câteva dintre atribuții și responsabilități:

· Organizează și dirijează activitatea curentă a RNRU în conformitate cu Regulamentul RNRU, deciziile Adunării Generale a RNRU și ale Consiliului de Administrare;

· Asigură lucrările de secretariat în cadrul RNRU (organizare ședințe, comunicare internă, etc.);

· Coordonează procesul de înregistrare a Asociației Obștești care va asigura secretariatul RNRU;

· Coordonează implementarea Planului de Activitate a RNRU, inclusiv a Planului de Monitorizare și Evaluare a realizării obiectivelor, a matricei rezultatelor logice;

· Asigură respectarea și corectitudinea procedurilor interne stabilite;

· Asigură reprezentarea si apărarea intereselor și imaginii RNRU în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare, în forurile publice, conferințe și relațiile cu mass media ș.a.

Profil și calificări necesare:

· Studii universitare în domeniul economic, administrativ/management, științe politice/economie sau alte domenii relevante. Studiile post universitare în domenii relevante prezintă un avantaj.

· Experiență în muncă cel puțin de 2 ani și cunoștințe practice ale lucrului în cadrul administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale;

· Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul managementului organizațional, al programelor/ proiectelor în domeniul dezvoltării locale, urbane, economice ș.a. domenii relevante;

· Experiența în domeniul revitalizării urbane constituie un avantaj.

Mai multe despre calificările necesare și altele, aflați în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare în format electronic, la adresa de e-mail:  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Coordonator/Coordonatoare RNRU, și acesta va include:

· Curriculum vitae (în limba română);

· Scrisoare de intenție care va include motivele pentru care candidatul consideră că este potrivit pentru acest post și viziunea proprie privind activitatea în poziția respectivă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2021, ora locală 23:59. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefăniță, Coordonatoare Program, membră a Consiliului de Administrare RNRU, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md    

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă