logo-loader
Achiziții

Angajăm coordonator pentru proiectul „Consolidarea capacităților la nivel local a sistemului de protecție civilă”

Vizite: 389
Data publicării: 27.10.2021

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova susține consolidarea comunităților locale din țară. Organizația aplică diverse instrumente și soluții sistemice în zonele urbane și rurale. În perioada anilor 2021-2023 Solidarity Fund PL în Moldova își propune să acorde suport în consolidarea capacităților la nivel local a sistemului de protecție civilă. Astfel, vor fi definitivate o serie de activități comune cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ce vor fi reflectate într-un Program de susținere și dezvoltare a acestui domeniu.

Sarcini și responsabilități: 

  1. Participă la definitivarea conceptului și planului de acțiuni;
  2. Facilitează legătura și comunicarea între toate părțile implicate (minister, organizație, autoritățile publice locale,  comunitățile locale, etc.);
  3. Implementează în mod independent activitățile; 
  4. Asigură aspectele logistice și financiare necesare pentru realizarea activităților;
  5. Planifică și reprezintă organizația în cadrul ședințelor de lucru și evenimentelor relevante acestui proces;
  6. Facilitează cooperarea și comunicarea dintre experţii naționali și internaționali (Polonia) asigurând adaptarea soluțiilor propuse la contextul local; 
  7. Asigură executarea la timp a activităților planificate etc.

Toate detaliile privind responsabilitățile, competențe, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține:  

  • CV-ul actualizat;  
  • O scrisoare de intenție (max. 1 pagină), care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația candidatului / -tei de a ocupa postul în cauză. 

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea în subiectul mesajului: specialist – coordonator de proiecte, Sistemul protecției civile

  

Termenul limită de depunere a dosarelor08 noiembrie 2021, ora locală 10:00. 

Procedura de selecție și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității de dezvoltare rurală. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale. 

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor  

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.  

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.  

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.  

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor 

La recomandarea echipei de recrutare, candidații preselectați vor fi propuși pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.