logo-loader
Achiziții

Anunț extins: Selectarea prestatorului de servicii în vederea efectuării analizei funcționale a organizației

Vizite: 136
Data publicării: 29.09.2023
Termen de executare: octombrie – decembrie 2023
Termen limită de aplicare: 09.10.2023

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care acționează ca agenție poloneză de cooperare pentru dezvoltare.  

În 2023, Solidarity Fund PL a finalizat cu succes procesul de obținere a certificării UE „Pillar Assessment”, alăturându-se grupului de entități cu capacități mai mari de accesare a fondurilor europene. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

În ultimii ani, organizația a trecut printr-o perioadă de creștere rapidă în sectorul cooperării internaționale din Moldova, ajungând în prezent la un număr de 50 de angajați. Ca urmare, structurile și procesele interne ale organizației necesită o revizuire pentru a identifica eventuale ajustări care ar optimiza utilizarea eficientă și eficace a resurselor sale, fără a afecta calitatea serviciilor. 

În acest sens, Solidarity Fund PL în Moldova inițiază un apel pentru selectarea unui furnizor de servicii care va efectua analiza funcțională a organizației. 

Scopul serviciilor: 

Efectuarea unei analize funcționale detaliate a organizației Solidarity Fund PL în Moldova pentru a obține o imagine clară a modului în care aceasta funcționează și pentru a identifica potențialele îmbunătățiri în structurile și procesele sale. 

Analiza planificată va include, dar nu se va limita la: 

  • Analiza structurii organizaționale, ierarhiei și liniilor de responsabilitate în cadrul organizației; 
  • Identificarea și analiza business proceselor din organizație și modul în care acestea ar trebui reflectate în structura organizațională; 
  • Formularea recomandărilor pentru optimizarea business proceselor și a structurii organizaționale, inclusiv identificarea riscurilor și vulnerabilităților.  

Aplicanți eligibili:

  • Persoană fizică (rezident al Republicii Moldova/Uniunii Europene) sau consorțiu de persoane juridice/persoane fizice (se încurajează ca membrii grupului să fie atât specialiști din Republica Moldova, cât și Uniunea Europeană),  sau persoană juridică înregistrată în Republica Moldova și/sau Uniunea Europeană. 
  • Experiență și cunoștințe vaste în domeniul managementului resurselor umane și a managementului organizațional. 
  • Experiență în proiecte (analize) similare. 

Termenul estimativ de realizare a activităților: perioada octombrie – decembrie 2023. 

Mai multe detalii privind procedura de aplicare și criteriile de evaluare puteți afla accesând Termenii de referință

Dosarul trebuie trimis până la 9 octombrie, 2023, la adresa de email: procurements@solidarityfund.md cu titlul mesajului: Analiza Funcțională – oferta de servicii.

* Prin depunerea dosarului aplicantul își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica  info@solidarityfund.md. 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale. 

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate, dacă asta prevede procedura.