logo-loader
Achiziții

Tender: Suntem în căutarea unei companii IT pentru dezvoltarea sistemului informatic Moldova LEADER IT Soft 

Vizite: 560
Data publicării: 24.06.2022

Context: Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici: Solidarity Fund PL

Dezvoltarea și implementarea sistemului informatic Moldova LEADER IT Soft este finanțată în cadrul proiectului “EU4Moldova: dezvoltarea comunităților locale (LEADER)”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Polish aid.  

Sistemul va reprezenta o soluție IT, care va digitaliza Programul LEADER în Republica Moldova și va facilita comunicarea părților participante la implementarea programului și anume: MAIA, AIPA, RNL, Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova și beneficiarii finali de subvenții. Totodată, sistemul va asigura digitalizarea LEADER în Republica Moldova prin posibilitatea monitorizării implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) ale GAL-urilor.  

Principalele obiective ale MLIS sunt: 

 • Evidența GAL-urilor (componența teritorială, membrii, fondatorii, etc.); 
 • Evidența proiectelor propuse spre finanțare și/sau finanțate conform Planului operațional al SDL; 
 • Monitorizarea implementării proiectelor finanțate; 
 • Monitorizarea implementării SDL; 
 • Asigurarea transparenței decizionale și oferirea rapoartelor (datelor statistice) pentru instituțiile interesate și societatea civilă. 

Descrierea achiziției, inclusiv rolurile în sistem, tipurile de utilizatori și cerințele funcționale și cerințele non-funcționale sunt descrise în Termenii de Referință anexați. 

Cerințe de calificare: Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate, care sunt rezidente ai Republicii Moldova, sau au un sediu permanent în Republica Moldova, sau asigură un sediu/birou pentru durata proiectului. Candidatul va demonstra următoarea experiență: 

1. Este activ cel puțin 3 ani, cu principala activitate – dezvoltare de produse software web; 

2. Are experiență demonstrată în livrarea cu succes a cel puțin 2 proiecte în ultimii 3 ani, inclusiv instalarea, configurarea sistemelor similare; 

3. Experiență în livrarea de proiecte pentru sectorul public va constitui un avantaj. 

Cerințele de calificare a echipei pot fi consultate în Termenii de Referință. 

Livrabile: Produsul final este format din artefactele software și de documentare a sistemului precum și de transferul de cunoștințe către deținătorul și administratorul sistemului. Acestea includ: 

 • Sistem informatic instalat, configurat și completat; 
 • Codul sursă complet al modulelor și componentelor necesare produsului livrat; 
 • Produsul final împachetat pentru instalare facilă în mediul tehnologic; 
 • Documente de arhitectură tehnică (SRS, SDD, SDT); 
 • Ghidul de instalare și configurare MLIS; 
 • Ghidul de Administrare; 
 • Ghidul Utilizatorului; 
 • Ghidul pentru funcționarii MAIA/AIPA; 
 • Materiale aferente instruirii utilizatorilor sistemului; 
 • Planul de testare și rezultatele testării funcționale, de performanță, de securitate; 
 • Acord semnat cu MAIA pentru perioada de mentenanță, garanție și suport (12 luni după lansarea produsului); 
 • Alte produse de proiect. 

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

Evaluarea ofertei tehnice 

Ofertele tehnice vor fi evaluate după următoarele trei criterii: 

 1. Calificări ale Consultantului (ca și Companie) – 20 puncte

Cerințele specifice minime vor fi evaluate cu 10 puncte din 20. Activele indicate în ToR, de ex. Experiență în instalarea și configurarea celor mai populare platforme de e-learning și management al serviciilor COTS vor fi evaluate cu 4 puncte suplimentare; 

 1. Abordarea și calitatea metodologiei și a planului de lucru propus în răspunsul la Termenii de referință – 35 puncte
 • Abordare tehnică și metodologie [15] 
 • Plan de lucru [20] 
 1. Calificările și competența experților cheie pentru dezvoltare – 45 puncte
 • Expert cheie 1: Lider de echipă/Business Analist (Expert în soluția propusă) [20] 
 • Expert cheie 2: Dezvoltator Web [15] 
 • Expert cheie 3: Inginer Testare [10] 

Total punctaj: 100 puncte 

Punctajul minim necesar pentru acceptarea ofertei este – 70 puncte. 

Evaluarea ofertei financiare 

Ofertele financiare vor fi evaluate după următoarele criterii: 

1.  Ofertei financiare cu cea mai mică valoare (FPm) i se acordă punctajul maxim (FS) de 100; 

2. Formula pentru determinarea punctajelor financiare (FS) pentru toate celelalte oferte se calculează după cum urmează: FS = 100 x FPm / FP, unde FPm este prețul cel mai mic și FP este prețul ofertei evaluate. 

Scor final 

Scorul final se calculează după cum urmează: S = TS*0,6 + FS*0,4 unde TS este scorul tehnic și FS este scorul financiar. 

Conținutul dosarului de participare la concurs:   

 1. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat; 
 1. Datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon) și rechizitele bancare; 
 1. Oferta tehnică, care va conține: 
 • Experiența consultantului în implementarea sistemelor similare; 
 • Descrierea metodologiei propuse în baza metodologiei Agile, inclusiv planul de lucru privind implementarea sistemului; 
 • Componența echipei, efortul estimat pentru fiecare membru al echipei. 

Structura ofertei tehnice este prezentată în Anexa 1 la Termenii de Referință. Oferta tehnică nu va depăși 100 de pagini (Font caractere: Times New Roman, mărime caractere: 12 pct.) și poate fi prezentată atât în limba Română cât și Engleză. 

 1. Oferta financiară, care va conține: 
 • Defalcarea costurilor pe livrabile;  
 • Defalcarea costurilor pe echipă (ratele și implicarea fiecărui membru al echipei); 
 • Cheltuieli rambursabile. 

Structura ofertei financiare este prezentată în Anexa 2 la Termenii de Referință. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu titlul ”Oferta pentru Dezvoltarea sistemului informațional Moldova LEADER IT Soft”. Termen limită 31.08.2022, tipul contractului este de prestări servicii.

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.  

Disclaimer: 

Acest anunț este lansat cu sprijinul proiectului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi  Dezvoltare  (BMZ), Cooperarea  Austriacă pentru  Dezvoltare  (ADC)  și Ministerul  Afacerilor Externe al Republicii Polone–Asistența Poloniei; și implementat de GIZ, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.