logo-loader
Achiziții

Termen Extins: Selectarea prestatorului de servicii – expert/grup de experți/companie de consultanță în domeniul digitalizării

Vizite: 93
Data publicării: 17.04.2024

Suntem în căutarea prestatorului de servicii – expert/grup de experți/companie de consultanță în domeniul digitalizării pentru asigurarea sustenabilității sistemului informatic „Moldova LEADER IT Soft” și stabilirea unui mecanism de gestionare a proceselor de digitalizare în cadrul instituțiilor/organizațiilor din domeniul dezvoltării rurale, implicate în implementarea Programului LEADER, prin crearea de echipe instruite și consolidate. 

Context: Abordarea LEADER a fost introdusă în Republica Moldova în anul 2016 și de atunci a evoluat, culminând în anul 2022 cu lansarea primei ediții a Programului LEADER (în continuare Program), gestionat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și implementat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). În cadrul acesteia au fost finanțate 37 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural. Prin lansarea Programului, Republica Moldova a devenit prima țară din vecinătatea Uniunii Europene care implementează abordarea LEADER ca un instrument al politicilor publice pentru dezvoltarea rurală. Astăzi în Republica Moldova funcționează 52 de GAL-uri, care și-au propus să contribuie la dezvoltarea localităților din peste 50% din zonele rurale ale țării, prin redescoperirea și valorificarea potențialului local.  

Cadrul juridic existent: 

 • Hotărârea Guvernului nr. 969/2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Moldova LEADER IT Soft” 
 • Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală 
 • Hotărârea Guvernului nr. 277/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltare locală prin implementarea Programului LEADER 
 • Hotărârea Guvernului nr. 56/2023 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2023-2030 
 • Hotărârea Guvernului nr. 650/2023 cu privire la aprobarea Strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova 2023-2030  
 1. Descriereaachiziției 

Identificarea unui prestator de servicii – expert/grup de experți/companie de consultanță – care să asigure planificarea și implementarea activităților de consolidare a capacităților digitale pentru toți actorii implicați în implementarea Programului LEADER în Republica Moldova: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER (RNDRL) și Solidarity Fund PL în Moldova.   

Scopul: Asigurarea sustenabilității sistemului informatic „Moldova LEADER IT Soft” și stabilirea unui mecanism de gestionare a proceselor de digitalizare în cadrul instituțiilor/organizațiilor din domeniul dezvoltării rurale, implicate în implementarea Programului LEADER, prin crearea de echipe instruite și consolidate. 

Obiectivele: 

O1: Consolidarea cunoștințelor și capacităților digitale ale actorilor implicați în Programul LEADER, îmbunătățind comunicarea intra și interinstituțională, precum și colaborarea cu instituțiile relevante din domeniul digitalizării; 

O2: Asigurarea sustenabilității și funcționalității MLIS prin implicarea echipelor formate din cadrul instituțiilor MAIA și AIPA; 

O3: Înțelegerea de către echipele formate a proceselor de digitalizare din cadrul instituțiilor în care activează și contribuția la îmbunătățirea acestor procese. 

Activități propuse:  

 • Conceptualizarea unui plan de activități pentru perioada colaborării; 
 • Desfășurarea sesiunilor de informare în instituțiile vizate pentru mobilizarea personalului și identificarea potențialilor responsabili de subiectul digitalizării și inițierea primelor activități privind formarea și instruirea echipelor MAIA, AIPA, RNDRL și SFPL în Moldova pentru gestionarea proceselor interne de digitalizare; 
 • Organizarea și desfășurarea instruirilor pe subiectul digitalizării pentru echipele formate cu cele mai relevante instituții naționale responsabile de transformare digitală, precum Ministerul Economiei și Digitalizării, Agenția pentru Guvernare Electronică, Serviciul de Securitate Cibernetică și Tehnologie Informațională, Agenția Servicii Publice, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociația Națională a Companiilor de Tehnologie Informațională și Comunicații, Parcul de Inovație Tehnologică din Moldova etc; și altele.

Rezultate planificate: 

 • Echipe formate pe subiectul digitalizării în cadrul celor patru instituții: MAIA, AIPA, RNDRL, SFPL în Moldova; 
 • Concept privind rolul și responsabilitățile echipelor vizate elaborat; 
 • Identificarea și desfășurarea instruirilor necesare și a mentorilor responsabili pentru facilitarea acestora; 
 • Nivel crescut de conștientizare și înțelegere a importanței și beneficiilor digitalizării în domeniul dezvoltării rurale în Moldova;  
 • Competențe și abilități ale personalului din instituțiile implicate în utilizarea și gestionarea soluțiilor digitale dezvoltate și altele. 

Livrabile așteptate: 

 • Un plan detaliat de activități; 
 • Cel puțin o ședință de mobilizare a personalului din cadrul instituțiilor vizate; 
 • Patru echipe formate, a câte 2-3 specialiști din fiecare instituție; 
 • Cel puțin 5 sesiuni de informare și instruire pentru echipele formate;  
 • O vizită de studiu co-organizată;  
 • Un raport care să prezinte constatările și recomandările obținute în urma vizitei de studiu; 
 • Un plan/raport privind maparea proceselor de digitalizare în cadrul instituțiilor beneficiare și altele.

Consultarea și raportarea: 

Se va raporta către SFPL în Moldova. 

Cerințe față de aplicanți:  

În cadrul concursului pot aplica persoane fizice/juridice/consorțiu de persoane fizice sau juridice/consorțiu de experți naționali și internaționali din domeniul digitalizării în dezvoltarea rurală și/sau alte arii conexe, care dețin:  

 • Experiență de lucru în domeniul digitalizării și în furnizarea de servicii de consultanță în acest domeniu – cel puțin 3 ani;  
 • Experiență de lucru relevantă cu instituțiile statului de nivel local/regional/central, precum și asociații/organizații non-guvernamentale – cel puțin 2 ani;  
 • Cunoștințe despre procesele actuale de digitalizare din Republica Moldova, a prevederilor din Strategia de Transformare Digitală a Republicii Moldova 2023-2030 și a politicilor de digitalizare în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale; 
 • Cunoștințe despre procesele de digitalizare și bune practici din unul sau mai multe state membre UE sau alte țări dezvoltate la acest capitol, cu accent pe dezvoltarea rurală și altele.

Aplicanți neeligibili: 

 1. subiecții, care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în Moldova; 
 1. subiecții, care figurează în listele guvernamentale de sancțiuni ale UE și/sau SUA. 

Dosarul se va trimite până în data de 21 mai (Termen Extins), pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu titlul mesajului: Servicii digitalizare. Pentru a citi ToR-ul complet, accesați link-ul.