logo-loader
Achiziții

Servicii catering, chirie sală de conferințe, sistem de traducere, în cadrul Conferinței LEADER UE-Moldova

Vizite: 168
Data publicării: 30.08.2022
Termen de executare: 6 octombrie 2022
Termen limită de aplicare: 09.09.2022

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.   

Această achiziție este lansată în scopul organizării Conferinței LEADER UE-Moldova. Conferința va avea loc în data de 6 octombrie 2022, ca o adunare de o zi întreagă a grupurilor de Acțiune Locală din Republica Moldova și a partenerilor acestora pentru a discuta provocările și rolul abordării LEADER în Republica Moldova ca instrument de consolidare și stimulare a comunităților rurale.  

Denumirea serviciilor  

Servicii catering, chirie sală de conferințe, sistem de traducere, în cadrul Conferinței LEADER UE-Moldova. 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului 

  1. Descriere generală a locației propuse, care va include date și informații generale, poze, link după caz, ale sălilor/ spațiilor pentru evenimente, spațiului adiacent etc.;  
  1. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe) conform cerințelor menționate în punctele anterioare și altele.

Competențe și calificări necesare fața de ofertant:

  1. Nu se vor admite la concurs întreprinderile care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în MD;  
  1. Se vor accepta doar ofertele care reflectă toate 3 tipuri de servicii menționate mai sus.  

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 09.09.2022, ora 16:00.  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.