logo-loader
Achiziții

Solidarity Fund PL în Moldova angajează IT Business Analyst

Vizite: 486
Data publicării: 13.10.2021

Soft-ul va facilita schema de implementare a Programului Național LEADER și colaborarea dintre Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Grupurile de Acțiune Locală (GAL), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Rețeaua Națională LEADER (RNL).

Scopul poziției:

IT Business Analyst-ul va acționa ca o legătură și comunicator dintre echipa IT și ramurile executive ale participanților la Programul Național LEADER. Acesta va contribui la elaborarea design-ului Moldovan LEADER IT Soft și va facilita comunicarea dintre AIPA, MAIA, RNL, SFPL în MD și compania IT/echipa de IT care va dezvolta soft-ul.

Sarcini și responsabilități: 

  • Colectarea, documentarea și analiza cerințelor tehnice de la diferiți stakeholderi;
  • Traducerea necesităților stakeholderilor în specificații funcționale pentru echipa IT;
  • Co-coordonarea creării Moldova LEADER IT Soft alături de experții din cadrul AIPA;
  • Identificarea modalităților de îmbunătățire a proceselor.

Oportunități:  

  • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
  • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
  • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „IT Business Analyst”, CV-ul actualizat și o scrisoare de motivare (de până la o pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare este 1 noiembrie 2021, ora locală 09:00.

Procedura de selecție și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale. 

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor  

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.  

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.  

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.  

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor 

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară  va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.