logo-loader
Achiziții

Suntem în căutarea unui coordonator de proiecte — abordarea LEADER

Vizite: 697
Data publicării: 5.03.2020

Poziția: Coordonator de proiecte  
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova 
Tipul contractului: contract individual de muncă  
Limbi de lucru: română, rusă, engleză 
Implicarea: normă deplină 

Scopul poziției: asigurarea bunei organizări a activităților Solidarity Fund PL în Moldova în domeniul implementării inițiativelor locale conform abordării LEADER.  

Sarcini și responsabilități: 

 • Coordonarea și implementarea independentă a activităților; 
 • Coordonarea implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare rurală; 
 • Comunicarea cu Grupurile de Acțiune Locală implicate în procesul LEADER; 
 • Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.; 
 • Comunicarea cu partenerii organizației; 
 • Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional; 
 • Asigurarea respectării termenilor de implementare și raportare de către Grupurile de Acțiune Locală implementatoare de proiecte de dezvoltare rurală; 
 • Oferirea suportului Grupurilor de Acțiune Locală în procesul de implementare și raportare în cadrul proiectelor implementate; 
 • Organizarea și deplasarea în vizite de lucru, de monitorizare în teren; 
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătirea tabelelor; 
 • Participarea la ședințele de lucru ale echipei tematice; 
 • Alte activități operaționale și management organizațional. 

Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în științe administrative, dezvoltare regională, sociologie sau alte domenii conexe; 
 • Experiență de lucru într-o poziție similară min. 2 ani; 
 • Experiență de lucru în managementul proiectelor / implementarea granturilor prezintă un avantaj; 
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) va constitui un avantaj; 
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox etc.); 
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate și punctualitate; 
 • Persoană deschisă pentru experiențe noi; 
 • Implicare și entuziasm; 
 • Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea priorităților; 
 • Permis de conducere categoria B și automobil propriu prezintă un avantaj.  

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „Coordonator de proiecte”, următoarele documente (în română sau engleză): 

– CV-ul actualizat; 
– O scrisoare de motivare (1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză. 

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 20 martie 2020, ora locală 10:00. 

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați. 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.