logo-loader
Carieră

Asistent/ă de Proiect

21 martie 2024
Vizite: 50

Context

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este sucursală a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, urbane și regionale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația s-a alăturat grupului de entități evaluate pe pilonii UE și i se poate încredința sarcini de execuție bugetară în cadrul managementului indirect. 

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;   
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;   
 • Posibilitatea de creștere profesională;  
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.  

Scopul poziției

Asigurarea bunei implementări a proiectului EU4 Moldova Resilience – secure state,  resilient communities implementat de Solidarity Fund PL în Moldova, venind în suport și conlucrând cu Managerul de Proiect. 

Sarcini și responsabilități

 • Conlucrează îndeaproape și raportează managerului de proiect. Ia decizii și reprezintă proiectul în absența managerului de proiect; 
 • Oferă suport în pregătirea și implementarea planurilor de activitate, comunicare, achiziții, buget, monitorizare și evaluare, etc.; 
 • Oferă suport administrativ și operațional în coordonarea activităților proiectului; 
 • Oferă suport în coordonarea echipei de proiect, asigurând colaborarea eficientă și fluxul necesar de informații; 
 • Asigurară conformitatea activităților cu prevederile contractului de finanțare, obiectivele propuse și bugetul proiectului și altele.

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (managementul proiectelor, științe administrative, economice, sau alte domenii conexe); 
 • Experiență în managementul proiectelor de minim 3 ani;  
 • Experiență de lucru în proiecte finanțate de Uniunea Europeana; 
 • Abilități și experiență în scrierea rapoartelor de activitate; 
 • Abilități și experiență de gestionare a bugetelor proiectelor; 
 • Fluență în limba română, nivel de limba engleză B2/C1– scris și conversațional, nivel de limbă rusă B2/C1– scris și conversațional; cunoașterea limbii poloneze constituie avantaj și altele.

Criterii de evaluare: 

 • Studii superioare într-un domeniu relevant, conform ToR – max. 15 puncte; 
 • Experiență în managementul proiectelor de minim 3 ani – max. 15 puncte; 
 • Experiență de lucru în proiecte finanțate de Uniunea Europeana – 10 puncte; 
 • Competențe lingvistice conform ToR – max. 10 puncte; 
 • Abilități și experiență de gestionare a bugetelor proiectelor – max. 10 puncte; 
 • Abilități și experiență în scrierea rapoartelor de activitate – max. 5 puncte; 
 • Dosar de aplicare complet – max. 5 puncte. 

Pentru detalii privind procesul de evaluare a candidaților, accesați link-ul. 

 

Vă informăm că, conform grilei de salarizare a organizației, remunerarea lunară pentru Asistent/ă de proiect (nivel de calificare – Specialist) constituie de la 23 184,00 până la 29 808,00 MDL brut, în dependență de competențele și experiența candidatului. 

*Candidații selectați în urma evaluării dosarelor vor fi contactați și invitați la interviu.  

** Candidatul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la dosar sunt confidențiale.    

***Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de recrutare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica  info@solidarityfund.md. 

****Procesul de recrutare se va desfășura astfel încât să se evite discriminarea pe criterii de sex, vârstă, handicap, rasă, religie, naționalitate, convingeri politice, apartenență sindicală, origine etnică, confesiune religioasă, orientare sexuală, identitate de gen, angajare temporară sau permanentă, sau cu normă întreagă sau parțială – sub formă directă sau indirectă. 

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.