logo-loader
Carieră

Specialist Junior în gestionarea proiectelor de dezvoltare rurală

5 mai 2022
Vizite: 414

Scopul poziției

Asigurarea bunei organizări a activităților din cadrul Unității de Dezvoltare Rurală a Solidarity Fund PL în Moldova și în special a în cadrul fondului  – Inception Fund. Fondul are misiunea de a contribui la procesul de consolidare a 15 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) noi create, prin asigurarea suportului informațional și financiar al acestora, în scopul dezvoltării rurale din țară, prin îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea rurală și consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER (pentru mai mul informație  accesați linkul). 

Sarcini și responsabilități

 • Asigurarea implementării corespunzătoare a activităților din cadrul Unității de Dezvoltare în conformitate cu planul de acțiuni anual, buget si regulamentul fondului;  
 • Coordonarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) prin asigurarea cu suport tehnic, consultări şi informație în implementarea tuturor activităților planificate; 
 • Participarea în vizite de monitoring a beneficiarilor selectați și finanțați prin intermediul partenerilor locali; 
 • Pregătirea materialele necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare în domeniul administrativ, economic, agricol, protecției mediului sau alte domenii conexe;  
 • Experiență de lucru min. 1 an în domeniile vizate sau în altele relevante;  
 • Experiența de lucru într-o poziție similară sau cu profil de protecție a mediului prezintă un avantaj;  
 • Bună cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) vor constitui un avantaj; 
 • Cunoștințe și experiență de lucru în MS Office (Word, Excel, PPT etc.), ș.a.

Ce oferim 

 • Posibilitatea de a lucra atât în birou cât și la distanță (hibrid – după perioada de probă); 
 • Mediu de lucru plăcut şi motivant, în cadrul unei organizații internaționale; 
 • Salariu competitiv; 
 • Oficiu în centrul orașului; 
 • Posibilități de creștere profesională; 
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației. 

Note

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.